Reserv

Reserver - även kallade kvarhållna intäkter - är delar av ett företags vinster som har avsatts för att stärka företagets ekonomiska ställning.

Försäkringar
HemförsäkringVillaförsäkringStudentförsäkringBilförsäkringOlycksfallsförsäkringHundförsäkringKattförsäkring
© 2023 Hedvig AB

Tulegatan 2A
113 58 Stockholm
Org.nr. 559093-0334