Återförsäkring

Återförsäkring innebär att ett annat bolag än den som förmedlar försäkringen står för delar av eller hela kostnaden om en skada inträffar. Det innebär alltså att flera försäkringsbolag delar på risken genom att ”köpa” försäkringar från andra försäkringsbolag. Man använder sig av återförsäkrare för att begränsa sin egen totala förlust. Idén är att inget försäkringsbolag ska ha för mycket egen täckning/exponering för en eller flera särskilt stora händelser eller katastrofer.