Försäkringsrisk

Ett försäkringsbolaget tar risken för uppkomst av skada. När försäkringsbolaget tar in pengar i premier står de då för risken för sina försäkringstagare. Teckningsrisker avser två områden: dels renodlade försäkringsrisker, och dels risker som kan uppstå i den administrativa hanteringen.

Försäkringar

HemförsäkringVillaförsäkringStudentförsäkringBilförsäkringOlycksfallsförsäkringHundförsäkringKattförsäkring

© 2023 Hedvig AB

Tulegatan 2A
113 58 Stockholm
Org.nr. 559093-0334