Försäkringsrisk

Ett försäkringsbolaget tar risken för uppkomst av skada. När försäkringsbolaget tar in pengar i premier står de då för risken för sina försäkringstagare. Teckningsrisker avser två områden: dels renodlade försäkringsrisker, och dels risker som kan uppstå i den administrativa hanteringen.