Medförsäkrad

Medförsäkrad är en person som delar försäkringen med den huvudförsäkrade som tecknat försäkringspolicyn. Det kan till exempel vara en partner som också bor i bostaden eller barn till försäkringstagaren. Den medförsäkrade personen täcks av samma villkor som försäkringstagaren. Priset på försäkringen blir i allra flesta fall högre när du lägger till en medförsäkrad, då den omfattar fler personer och risken för skador ökar.

Om du däremot hyr lägenheten från bostadsinnehavaren behöver du troligtvis teckna en egen försäkring. Det gäller exempelvis när du är tillfälligt inneboende hos någon eller om du hyr i andra hand. Det beror på att bostadsinnehavarens hemförsäkring varken täcker dina ägodelar, ditt ansvar för skador på annans egendom eller om du exempelvis blir sjuk på en resa.

Så lägger du till en medförsäkrad

När du tecknar en hemförsäkring anger du hur många personer den ska gälla för. I Hedvig-appen kan du sedan fylla i information om de medförsäkrade. Där kan du också lägga till fler personer i efterhand, till exempel när någon flyttar in hos dig.

  1. Fyll i antal personer när du tecknar försäkringen på vår hemsida eller lägg till medförsäkrade i Hedvig-appen om du redan har en försäkring.

  2. Logga in i Hedvig-appen och klicka på den försäkringen det gäller.

  3. Fyll i namn och personnummer för de som är medförsäkrade.

  4. Om du lägger till fler personer i appen än vad du angav när du tecknade försäkringen behöver du bekräfta ditt nya pris.

  5. Klart! Din försäkring täcker nu skador som berör alla de medförsäkrade.

Frågor och svar om medförsäkrade

Din hemförsäkring och olycksfallsförsäkring hos Hedvig kan gälla för dig och upp till fem medförsäkrade personer.

Du kan teckna vår djurförsäkring för obegränsat antal hundar och katter, men de kan inte dela på samma försäkring.

En bilförsäkring gäller redan för både föraren av bilen och passagerarna. Det innebär att du kan låna ut bilen till någon du känner, så länge den som huvudsakligen använder bilen står som försäkringstagare.

Ja, när försäkringen ska täcka fler personer så justeras också priset därefter. Det pris du fick när du tecknade försäkringen på hemsidan gäller för antalet personer som du då angav. Om du lägger till fler medförsäkrade i appen får du ett nytt pris som du behöver bekräfta.

Vi behöver veta hur många personer försäkringen ska täcka, samt namn på de medförsäkrade. Personnummer är inte obligatoriskt, men det kan underlätta i en eventuell skadehantering.

När du lägger till fler medförsäkrade än vad som tidigare angetts i din försäkring, uppdateras ditt försäkringsbrev med ny information.

Nej, men då är det extra viktigt att du fyller i information om den medförsäkrade i appen. Det skydd i hemförsäkringen som är specifikt för din lägenhet eller ditt hus gäller endast din adress.

Ja, det går bra. Däremot behöver den som tecknar försäkringen ha ett svenskt personnummer.

Som medförsäkrad kan du tyvärr inte logga in och se vilka försäkringar du täcks av i Hedvig-appen. Den som tecknade försäkringen kan däremot anmäla skador åt dig. Du kan också anmäla en skada genom att mejla oss.

Om exempelvis din partner har lagt till dig i försäkringen utan att meddela dig kan det vara svårt att veta om du är medförsäkrad. Prata med den du bor med och säkerställ alltid att du täcks av en hemförsäkring. Du kan också kontakta oss på Hedvig, och andra försäkringsbolag, för att ta reda på om du är medförsäkrad.

Ett tips är att be den som står på försäkringen att dela villkoren och andra dokument med dig. Då har du information om vilket skydd du täcks av om något skulle hända dig.