Vad är självrisk?

Självrisken är den del av skadekostnaden som du får stå för själv när du får ersättning i ett försäkringsärende. Ofta brukar självrisken dras av från den ersättning som vi betalar ut. Beroende på vad du har för försäkring och vad det är som har hänt så kan självrisken se lite annorlunda ut och du kan läsa mer om självrisken i våra villkor.

Självrisk hemförsäkring

Självrisken för hemförsäkring är oftast låg i förhållande till vad den omfattar, och i jämförelse med självrisker för andra försäkringar. Vanligtvis är grundsjälvrisken 1.500 kr vid skada, men för rättsskyddet kan du få betala 25% av totalkostnaden.

Självrisk bilförsäkring

En bilförsäkring har flera olika självrisker beroende på vad som har hänt. Den ligger på runt 1.500 kr för trafikförsäkringen, 4.000–5.000 kr för vagnskada, och upp till 8.000 kr för maskinskada. Medan ett stenskott på vindrutan oftast kan lagas helt utan självrisk.

Självrisk djurförsäkring

Du kan ofta själv välja vilken fast självrisk för djurförsäkring du vill ha. Från 0 kr upp till några tusenlappar, som du betalar en gång per försäkringsår. Det tillkommer också en procentuell rörlig självrisk som dras av den totala skadekostnaden.

Försäkringar
HemförsäkringVillaförsäkringStudentförsäkringBilförsäkringOlycksfallsförsäkringHundförsäkringKattförsäkring
© 2023 Hedvig AB

Tulegatan 2A
113 58 Stockholm
Org.nr. 559093-0334