• Hemförsäkring
 • Skyddet
 • Vår service
 • Om Hedvig
 • SvEn
 • Beräkna ditt pris
  Beräkna ditt pris

  Vad är självrisk?

  Självrisk är den del av skadekostnaden som du själv får betala vid varje skadetillfälle. Överfallsskyddet gäller utan självrisk, detsamma gäller kostnader vid sjukdom eller olycksfall på resa samt resetrubbel (Reseskydd).

  Grundsjälvrisken hos Hedvig är 1500kr.

  Hedvig – Gör försäkring enkelt

  Se alla våra hemförsäkringar