Vad är självrisk?

Självrisken är den del av skadekostnaden som du får stå för själv när du får ersättning i ett försäkringsärende. Oftast brukar självrisken dras av från ersättningen som du får utbetalt efter en skada. Beroende på vilken försäkring det gäller och vad det är som har hänt så är självrisken olika. I våra villkor kan du läsa mer om självrisken för respektive försäkring och skadehändelse.

Självrisk hemförsäkring

Självrisken för hemförsäkring är oftast låg i förhållande till vad den omfattar, och i jämförelse med självrisker för andra försäkringar. Grundsjälvrisken ligger på 1 750 kr och är det belopp som vanligtvis dras av vid skada. När du använder rättsskyddet är självrisken 25% av kostnaden för att till exempel anlita en jurist eller advokat. För vissa typer av skador i hemförsäkringen är självrisken 0 kr.

Självrisk bilförsäkring

Beroende på vad som har hänt din bil gäller olika självrisker i bilförsäkringen. Den ligger på 1 500 kr för trafikförsäkring, 5 000 kr för vagnskada, och upp till 8.000 kr för maskinskada beroende på hur gammal bilen är och hur långt den har körts. Ett stenskott på vindrutan kan lagas helt utan självrisk, så länge inte rutan behöver bytas.

Självrisk djurförsäkring

Du kan själv välja vilken fast självrisk för djurförsäkringen du vill ha – från 0 kr upp till 3 500 kr. Det är ett maxbelopp per försäkringsår, oavsett hur många skador din hund eller katt råkar ut för under året. Det tillkommer också en rörlig självrisk mellan 15-25 % som dras av den totala skadekostnaden.

Självrisk olycksfallsförsäkring

Självrisken för vår olycksfallsförsäkring är 0 kr, vilket innebär att det inte dras av något från din ersättning när du använder försäkringen.