Olycksfallsförsäkring

Ersättning upp till 1.000.000 kr · Ingen självrisk

Ekonomisk ersättning för olycksfall

Få ersättning för skador och vård om du eller någon i din familj råkar ut för en olycka. Olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt, i hela världen. Ett tryggt tillägg till hemförsäkringen.

En kvinna med olycksfallsförsäkring går över en åker.

Ersättning vid förlorad arbetsförmåga

Du kan få upp till upp till 1 miljon kronor i ersättning för skador, bestående men och förlorad arbetsförmåga till följd av en olycka.

Två personer håller om varandra.

Skadeskydd för vård och behandling

Försäkringen täcker bland annat sjukhusvistelser, tandskador, rehabilitering och andra kostnader i samband med att du uppsökt vård. Helt utan självrisk.

Skidåkare vandrar upp med skidor i snötäckt fjäll

Täcker olyckor inom extremsport

Vår försäkring ger ett extra skydd när du till exempel åker skidor offpist, cyklar mountainbike eller klättrar. Läs mer i villkoret om vilka sporter som täcks.

Skyddet i olycksfallsförsäkring

Vi har din rygg. Och dina armar och ben.

Vad innehåller försäkringen?

Försäkringen ger ersättning för kostnader som uppstått till följd av ett olycksfall där skadan krävt läkarbehandling.

 • 01

  Läkarvård och hjälpmedel

 • 02

  Resor till och från behandling

 • 03

  Kläder, glasögon och hjälm som skadats vid olyckstillfället

 • 04

  Ersättning upp till 20 000 kr per skada

 • 05

  Kostnader inom Norden ersätts

Försäkringen ger ersättning för tandvårdskostnader som uppstått till följd av ett olycksfall som resulterat i skador som krävt tandläkarbehandling.

 • 01

  Läkarvård och hjälpmedel

 • 02

  Kostnader inom Norden ersätts

 • 03

  Ersättning upp till 20 000 kr per skada

Ersättning om du behöver skrivas in på sjukhus för behandling.

 • 01

  300 kr per påbörjat dygn

 • 02

  Upp till 200 dagar för en och samma skada

Ärr som uppstått till följd av olycksfallsskada som krävt läkarbehandling ersätts med ett engångsbelopp.

 • 01

  Ärr eller annan utseendemässig förändring

 • 02

  Ersättning bestäms av din ålder samt ärrets placering och storlek

Du har rätt till behandling hos leg. psykolog om du drabbas av en krisreaktion efter: ett olycksfall, nära anhörigs död, överfall, misshandel, rån eller hot.

 • 01

  Resor till och från behandling

 • 02

  Behandlingen ska påbörjas inom ett år från händelsen

 • 03

  Ersättning upp till 10 000 kr per skada

Även kallat medicinsk invaliditet. Om du skulle drabbas av bestående men efter en olycksfallsskada får du ersättning. Hur nedsatt kroppsfunktionen är bedöms i procent enligt det medicinska tabellverk som är framtaget för försäkringsbranschen. Den ersättning du får är den fastställda procentsatsen av försäkringsbeloppet.

 • 01

  Maximal ersättning (tillsammans med ekonomisk invaliditet) är 1 000 000 kr

Även kallat ekonomisk invaliditet. Om du skulle drabbas av nedsatt arbetsförmåga med mer än 50% efter en olycksfallsskada kan försäkringen ge ersättning. En förutsättning är att olycksfallet också medfört minst 5% medicinsk invaliditet samt att försäkringskassan beviljat minst halv sjukersättning. Ersättning ges som en procentsats av försäkringsbeloppet motsvarande den förlorade arbetsförmågan.

 • 01

  Maximal ersättning (tillsammans med medicinsk invaliditet) är 1 miljon kronor

Om du skulle avlida till följd av ett olycksfall betalas ersättning ut med 50.000 kr från försäkringen.

 • 01

  Ersättning betalas ut med 50 000 kr

 • Försäkringsbelopp

  Upp till 1 000 000 kr i ersättning vid bestående men och förlorad arbetsförmåga.

 • Din självrisk

  Du betalar ingen självrisk när du använder försäkringen.

 • Hela världen

  Täcker olycksfall i hela världen, oavsett när på dygnet skadan inträffar.

 • Antal personer

  Gäller för dig och upp till fem personer till som du väljer att medförsäkra.

Viktiga dokument

Försäkringsvillkor och information.

Villkor Olycksfallsförsäkring pdfFörköpsinformation Olycksfallsförsäkring pdfProduktfaktablad Olycksfallsförsäkring pdfÄrrtabell Olycksfallsförsäkring pdf

Har du en fråga?

Här hittar du vanliga frågor och svar om olycksfallsförsäkring.

Om du eller en familjemedlem råkar ut för en olycka kan Hedvig kompensera dig för bland annat sjukhusvistelse, rehabilitering, terapi och tandskador. Försäkringen skyddar även om du skulle få bestående men eller nedsatt arbetsförmåga till följd av en olycka.

Det är fyra kriterier som alla måste vara uppfyllda för att det ska vara en ersättningsbar olycksfallsskada enligt försäkringsvillkoren: kroppsskada, plötslig, ofrivillig samt yttre händelse. Det kan betyda att händelser som ibland kallas olycksfall inte alltid är en skada enligt de villkor som gäller för försäkringen och då kan inte ersättning lämnas.

Några exempel på vad som inte är en olycksfallsskada kan vara överansträngning, ensidig rörelse eller förslitningsskada. Det gäller även skador som orsakats av smitta genom bakterie, virus eller annat smittämne samt matförgiftning.

Olycksfallsförsäkring är ett tillval och ingår inte din hemförsäkring. Du kan enkelt lägga till försäkringen när du skaffar Hedvig, eller utöka ditt redan befintliga försäkringsskydd hos oss. I hemförsäkringen ingår reseskydd som ersätter kostnader i samband med olycksfall på resan. Olycksfallsförsäkring är ett extra skydd som gäller oavsett var du befinner dig, dygnet runt.

Läs mer om när du behöver försäkringen och hur den ger ett nödvändigt skydd vid olycksfall.

Försäkringen gäller för upp till 6 personer, både vuxna som barn, alla åldrar. Du behöver inte ange personnummer på medförsäkrad när du tecknar olycksfallsförsäkring hos Hedvig, vi litar på dig. Du behöver dock ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige för att bli medlem och teckna försäkringar. Du väljer hur många personer försäkringen ska täcka när du lägger till den i appen.

Absolut! Olycksfallsförsäkringen gäller upp till 6 personer. Ni betalar bara en räkning och försäkringen gäller för alla som bor under samma tak. Du väljer hur många personer försäkringen ska täcka när du lägger till den i appen.

Oavsett var i världen du är och när på dygnet skadan inträffar, gäller försäkringen för bland annat bestående skador och förlorad ekonomisk arbetsförmåga till följd av skadan. Däremot täcker inte försäkringen kostnader för läkarvård, rehabilitering, resekostnader och merkostnader utanför Norden. I din hemförsäkring har du ett reseskydd som oftast täcker dessa kostnader. Hos Hedvig gäller reseskyddet i upp till 45 dagar per resa.

Ja, faktiskt. Tänk på att högsta sammanlagda ersättningen är 1 miljon kronor, men fr.o.m. 46 års ålder minskar ersättningsbeloppet med 50 000/år fram tills du är 65. Efter det finns inte längre något skydd för förlorad arbetsförmåga/ekonomisk invaliditet eller bestående men/medicinsk invaliditet.

Få hjälp med ditt köp

Teckna via telefon

9.00–16.00

Alltid med ◰

Upptäck fler försäkringar

Green chair in living room
Hemförsäkring

För lägenhet och hus.

Bil med öppen motorhuv, som två personer försöker laga.
Bilförsäkring

Hel–, halv– eller trafikförsäkring

Se ditt pris

Försäkringar

HemförsäkringVillaförsäkringStudentförsäkringBilförsäkringOlycksfallsförsäkringHundförsäkringKattförsäkring

© 2023 Hedvig AB

Tulegatan 2A
113 58 Stockholm
Org.nr. 559093-0334