Vad är en försäkringsgivare?

Försäkringsgivare är den organisation, bolag eller företag som står för ("ger ut") försäkringen till försäkringstagaren och är därför även skyldiga att ge ersättning vid händelse av en skada som täcks av försäkringvillkoret i din policy. Exempel på olika försäkringsgivare är Folksam, Trygg-Hansa, If och Hedvig – som i mer vardagligt språk benämns som försäkringsbolag.

Motsats till försäkringsgivare

Motsatsen till försäkringsgivare är försäkringstagare – alltså en kund till ett försäkringsbolag – vars intresse, exempelvis bostaden, är försäkrat. Försäkringstagaren är den person som tecknar en försäkring hos försäkringsgivaren, och kan söka ersättning för skadehändelser som täcks enligt villkoren. Samma skydd kan också omfatta en så kallad medförsäkrad, till exempel den du bor med eller en familjemedlem.

Vad är en försäkringsmäklare?

En försäkringsförmedlare som representerar den försäkrade. En försäkringsmäklare har förvaltaransvaret att agera för sina kunders räkning eller tillhandahålla fullständig information om all deras ersättning från alla källor.