Avdrag

Värdet på dina saker brukar generellt minska när du har använt dem ett tag. Detta är inte bara på grund av slitage, utan också för att många saker snabbt blir omoderna. Grundtanken med en försäkring är att du ska hamna i samma situation som du var i innan skadan uppstod, oavsett om det gäller en stulen mobiltelefon, ett olycksfall på resan eller om du råkat ut för en vattenskada.

För att din ersättning ska motsvara det som ditt skadade föremål faktiskt är värt så använder vi ofta olika typer av åldersavdrag, bland annat för datorer, cyklar och glasögon. Ett annat typ av avdrag kan göras om det visar sig att försäkringstagaren inte följt säkerhetsföreskrifterna enligt villkoren, till exempel i din cykelförsäkring om cykeln blir stulen och du inte använde ett lås godkänt av Stöldskyddsföreningen (SSF).