Bruttopremie

Bruttopremien är den totala kostnaden som den som har försäkringen betalar till försäkringsgivaren enligt det försäkringsavtal som de har. Har personen flera försäkringar är bruttopremien det totala belopp den då betalar för samtliga försäkringen den har.

Bruttopremie är försäkringsbolagens intäkter

Så kallade premieintäkter är det totala beloppet som försäkringsbolaget erhåller från de försäkringspremier som deras kunder betalar.

Försäkringar

HemförsäkringVillaförsäkringStudentförsäkringBilförsäkringOlycksfallsförsäkringHundförsäkringKattförsäkring

© 2023 Hedvig AB

Tulegatan 2A
113 58 Stockholm
Org.nr. 559093-0334