Bruttopremie

Bruttopremien är den totala kostnaden som den som har försäkringen betalar till försäkringsgivaren enligt det försäkringsavtal som de har. Har personen flera försäkringar är bruttopremien det totala belopp den då betalar för samtliga försäkringen den har. Ett tips är att en gång per år se över dina försäkringskostnader så att du inte betalar för mycket. Du kan enkelt jämföra priset på hemförsäkring hos Hedvig med vad du betalar hos ditt nuvarande försäkringsbolag.

Bruttopremie är försäkringsbolagens intäkter

Så kallade premieintäkter är det totala beloppet som försäkringsbolaget erhåller från de försäkringspremier som deras kunder betalar. Delar av försäkringsbolagets vinster, så kallat reserver eller kvarhållna intäkter, avsätts för att stärka bolagets ekonomiska ställning. Överskott är det belopp med vilket försäkringsgivarens tillgångar överstiger dess skulder.