• Hemförsäkring
 • Bilförsäkring
 • Djurförsäkring
 • Hedvig
 • Hjälp
 • SvEn
 • Få ett prisförslag
  Få ett prisförslag

  Vad är ett prisbasbelopp?

  Basbeloppen fastställs av regeringen och nya belopp ändras på årsbasis, i januari varje år. De typer av basbelopp som sätts varje år är prisbasbelopp, förhöjt prisbasbelopp och inkomstbasbelopp. För 2022 är 1 prisbasbelopp 48 600 kronor och ligger till grund för beräkning av bland annat pensioner, sjukersättning och andra förmåner.

  Hedvig – Gör försäkring enkelt