• Hemförsäkring
 • Bilförsäkring
 • Varför Hedvig
 • Hedvig-appen
 • Hjälp
 • SvEn
 • Få ett prisförslag
  Få ett prisförslag

  Vad är ett prisbasbelopp?

  Basbeloppen fastställs av regeringen och nya belopp ändras på årsbasis, i Januari varje år. De typer av basbelopp som sätts varje år är prisbasbelopp, förhöjt prisbasbelopp och inkomstbasbelopp. För 2022 är 1 prisbasbelopp 48 600 kronor.

  Hedvig – Gör försäkring enkelt