• Hemförsäkring
 • Skyddet
 • Vår service
 • Om Hedvig
 • SvEn
 • Beräkna ditt pris
  Beräkna ditt pris

  Vad är ett prisbasbelopp?

  Basbeloppen fastställs av regeringen och nya belopp ändras på årsbasis, i Januari varje år. De typer av basbelopp som sätts varje år är prisbasbelopp, förhöjt prisbasbelopp och inkomstbasbelopp. För 2019 är 1 prisbasbelopp 46 500 kronor.

  Hedvig – Gör försäkring enkelt

  Se alla våra hemförsäkringar