Livförsäkring

En livförsäkring är ett avtal med ett försäkringsbolag: i utbyte mot premiebetalningar tillhandahåller försäkringsbolaget en engångsbetalning, så kallad dödsförmån, till förmånstagare vid den försäkrades död. Du kan oftast välja mellan olika ersättningsbelopp när du tecknar försäkringen, och priset baseras till stor grad på den försäkrades ålder. En livförsäkring ger i allmänhet skydd under en viss tidsperiod, medan permanent försäkring (såsom hel och universell livslängd) ger livstäckning.

I dagsläget kan du inte teckna livförsäkring hos Hedvig.