• Hemförsäkring
 • Skyddet
 • Vår service
 • Om Hedvig
 • SvEn
 • Beräkna ditt pris
  Beräkna ditt pris

  Livförsäkring

  En livförsäkring är ett avtal med ett försäkringsbolag. I utbyte mot premiebetalningar tillhandahåller försäkringsbolaget en engångsbetalning, så kallad dödsförmån, till förmånstagare vid den försäkrades död. Livsförsäkring väljs vanligtvis utifrån ägarens behov och mål. Livförsäkring i allmänhet ger i allmänhet skydd under en viss tidsperiod, medan permanent försäkring, såsom hel och universell livslängd, ger livstäckning. Idag erbjuder inte Hedvig livförsäkring.

  Hedvig – Gör försäkring enkelt

  Se alla våra hemförsäkringar