• Hemförsäkring
 • Bilförsäkring
 • Djurförsäkring
 • Hedvig
 • Hjälp
 • SvEn
 • Få ett prisförslag
  Få ett prisförslag

  Vad innebär försäkringsskydd?

  Försäkringstäckning är den risk eller skuld som en individ eller enhet täcks genom försäkringstjänster. Försäkringsskydd, såsom bilförsäkring, livförsäkring - eller hemförsäkring. Försäkringsskydd utfärdas av ett försäkringsbolag i händelse av oförutsedda händelser.

  Ordlista

  Hedvig – Gör försäkring enkelt