• Hemförsäkring
 • Skyddet
 • Vår service
 • Om Hedvig
 • SvEn
 • Beräkna ditt pris
  Beräkna ditt pris

  Vad innebär försäkringsskydd?

  Försäkringstäckning är den risk eller skuld som en individ eller enhet täcks genom försäkringstjänster. Försäkringsskydd, såsom bilförsäkring, livförsäkring - eller hemförsäkring. Försäkringsskydd utfärdas av ett försäkringsbolag i händelse av oförutsedda händelser.

  Hedvig – Gör försäkring enkelt

  Se alla våra hemförsäkringar