Vad är ett ansvarsskydd?

Ansvarsskydd gäller när någon kräver dig på skadestånd för att ha skadat honom eller henne eller dennes ägodelar. Vi hjälper dig med utredning och förhandling och vi betalar både rättegångskostnader och skadestånd om du vållat skadan. Detta ingår i hemförsäkringens grundskydd.

Ingår i ansvarsskyddet

Vårt ansvarsskydd gäller när någon kräver dig på skadestånd för att ha skadat honom eller henne eller dennes ägodelar. Vi hjälper dig med utredning och förhandling och vi betalar både rättegångskostnader och skadestånd om du vållat skadan.

  • T.ex. vattenskada från din lägenhet som drabbar grannarna

  • T.ex. Hunden orsakar bitskador

  • Utredning och förhandling

  • Representation i domstol

  • Max 5 000 000 kr i ersättning per försäkringsår och person/sakskada

Försäkringar
HemförsäkringVillaförsäkringStudentförsäkringBilförsäkringOlycksfallsförsäkringHundförsäkringKattförsäkring
© 2023 Hedvig AB

Tulegatan 2A
113 58 Stockholm
Org.nr. 559093-0334