Vad är ett ansvarsskydd?

Ansvarsskydd gäller när någon kräver dig på skadestånd för att ha skadat en person eller dennes ägodelar. Det kan både vara en privatperson eller ett företag som ställer krav mot dig, exempelvis din hyresvärd. Du får hjälp med utredning och förhandling, ersätter rättegångskostnader om du hamnar i en rättslig tvist och betalar skadeståndet om du vållat skadan. Ansvarsskyddet kan även benämnas som ansvarsförsäkring, och är ett grundskydd som ingår i en hemförsäkring.

Innehåll för ansvarsskydd i hemförsäkringen

Ditt ansvarsskydd hos Hedvig gäller när någon kräver dig på skadestånd för att du oavsiktligt har skadat en person eller dennes ägodelar. Vi hjälper dig med utredning och förhandling och betalar det skadestånd som du är skyldig till om du vållat skadan.

  • T.ex. om du har orsakat en person- eller sakskada

  • T.ex. om en eldsvåda eller vattenskada från din lägenhet drabbar grannarna

  • T.ex. om din hund har orsakat bitskador

  • Vi utreder om du är skadeståndsskyldig

  • Vi förhandlar med den som kräver skadestånd

  • För din talan vid en eventuell rättegång

  • Betalar skadestånd du blir skyldig till

  • Max 5 000 000 kr i ersättning per försäkringsår och skada

Gäller min ansvarsförsäkring på jobbet?

Ansvarsskyddet gäller för dig som privatperson och de som är medförsäkrade i din hemförsäkring, och ska inte förväxlas med en ansvarsförsäkring för företag. Du kan alltså inte använda hemförsäkringen för händelser i jobbet eller något annat du gör för att tjäna pengar. I dina försäkringsvillkor kan du läsa mer om vilka begränsningar skyddet har.

För att ett liknande skydd ska täcka dig när du representerar ett företag, behöver du ha en ansvarsförsäkring som är avsedd för företagets verksamhet. Det gäller till exempel om du som konsult begår ett misstag eller om ditt företag säljer en produkt eller tjänst som orsaker en skada.