Vad är ett ansvarsskydd?

Ansvarsskydd gäller när någon kräver dig på skadestånd för att ha skadat en person eller dennes ägodelar. Det kan handla om både en privatperson eller ett företag som ställer krav mot dig, exempelvis din hyresvärd. Vi hjälper dig med utredning och förhandling, betalar rättegångskostnader om du hamnar i en rättslig tvist och ersätter skadeståndet om du vållat skadan.

Ansvarsskyddet kan även benämnas som ansvarsförsäkring, och ingår i hemförsäkringens grundskydd.

Det här ingår i ansvarsskyddet

Vårt ansvarsskydd gäller när någon kräver dig på skadestånd för att ha skadat honom eller henne eller dennes ägodelar. Vi hjälper dig med utredning och förhandling och vi betalar både rättegångskostnader och skadestånd om du vållat skadan.

  • T.ex. vattenskada från din lägenhet som drabbar grannarna

  • T.ex. din hund orsakar bitskador

  • Utredning och förhandling

  • Representation i domstol

  • Max 5 000 000 kr i ersättning per försäkringsår och person/sakskada

Gäller ansvarsförsäkringen på jobbet?

För att ett liknande skydd ska täcka dig när du representerar ett företag, behöver man ha en ansvarsförsäkring som är avsedd för företagets verksamhet. Det gäller till exempel om du som konsult begår ett misstag eller om ditt företag säljer en produkt eller tjänst som orsaker en skada.

Försäkringar
HemförsäkringVillaförsäkringStudentförsäkringBilförsäkringOlycksfallsförsäkringHundförsäkringKattförsäkring
© 2023 Hedvig AB

Tulegatan 2A
113 58 Stockholm
Org.nr. 559093-0334