Vad innebär det att vara dubbelförsäkrad?

Att vara dubbelförsäkrad sker när två eller flera försäkringar täcker samma sak (även kallat samma "exponering") under samma försäkringsperiod. Men det innebär inte att du får dubbel ersättning efter en skada eller förlust. De kostnader du har till följd av en skada kan bara ersättas via en av dina sakförsäkringar. I grund och botten handlar det om att försäkringar inte ska tecknas i vinstdrivande syfte.

Däremot finns det vissa delar i till exempel liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring som du kan teckna för att få ett extra skydd om något skulle hända. Då kan du få ersättning för bland annat medicinsk invaliditet och bestånden men från fler än en försäkring.

Kontaktas oss om du är osäker på om du har mer försäkring än vad du behöver.