Vad är en hyresgäst?

Om en person hyr en lägenhet av någon annan blir denna en hyresgäst. Det kan vara både av en privatperson eller ett företag. Om du hyr en lägenhet av ett företag, till exempel ett fastighetsbolag, bor du i en hyresrätt. Den du hyr bostaden av blir din hyresvärd.

Även om du tillfälligt hyr boende i en bostadsrätt eller hus som ägs av en privatperson, ses du som en hyresgäst och behöver en hemförsäkring med motsvarande försäkringsskydd som i en hyresrättsförsäkring. Det gäller exempelvis om du bor i andra hand. Ägaren av bostaden behöver i sin tur en egen försäkring med bostadsrättstillägg för lägenheten, eller villaförsäkring för huset.

Vad innebär hyresbortfall?

Med hyresbortfall menas att en bostad helt eller delvis blir obrukbar efter en skadehändelse som är ersättningsbar, om den delen av bostaden varit uthyrd vid skadetillfället. Bostadsägarens försäkringsbolag kan ersätta det ekonomiska hyresbortfallet som försäkringstagaren enligt lag är skyldig att sätta ner hyran med för hyresgästen om den måste evakueras under en tid. Du kan även få ersättning för övriga nödvändiga och skäliga merkostnader, för till exempel kost och logi, som kan uppstå.