• Hemförsäkring
 • Bilförsäkring
 • Djurförsäkring
 • Hedvig
 • Hjälp
 • SvEn
 • Få ett prisförslag
  Få ett prisförslag

  Vad är rättsskydd?

  Rättsskydd kan ge dig ersättning för att t.ex. anlita advokat/ombud om du hamnar i en rättslig tvist. Skyddet gäller i tvister som prövas i tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen.

  När det kommer till rättsskydd så har vi tyvärr ingen möjlighet att på förhand garantera att ett specifikt ärende kommer att ersättas eller inte. Det första steget är alltid att du tar kontakt med ett juridiskt ombud som i sin tur får skicka in en formell rättsskyddsansökan till oss. Först då kan vi avgöra om det här något vi kommer att kunna hjälpa dig med, men inte innan dess. Så om du inte redan har hunnit göra det rekommenderar vi att du tar kontakt med ett ombud för att få hjälp med den här tvisten.

  Ingår i rättsskyddet

  Hedvigs rättsskydd kan ge dig ersättning för att t.ex. anlita advokat/ombud om du hamnar i en rättslig tvist. Skyddet gäller i tvister som prövas i tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen.

  • Vårdnadstvist
  • Arvstvist
  • Fastighetstvist
  • Advokat och representation i domstol
  • Krav enligt skadeståndslagen
  • Mellan 1 500 - 250 000 kr i ersättning
  • Självrisk: 25% av totalbeloppet

  Gör som tiotusentals andra,
  få omedelbar hjälp med Hedvig