Garanti

Garanti är ett avtal, att säljaren ansvarar för reparation, kompensation eller återbetalning av en vara under en viss tid. Vid köp av konsumentprodukter i Sverige har produkter alltid en garanti som garanterar kostnadsfri reparation av varan under en limiterad tid från köpet.

Garantier skiljer sig beroende på säljare och tillverkare. Utöver detta har vi i Sverige ett skydd genom konsumentköpslagen. Om ett företag har sålt en produkt till en konsument som det sen visar sig vara fel på, är den skyldig att ta emot konsumentens reklamation i 3 år från köpsdatumet, oavsett leverantörens garantier.

Vad är en försäkringsgaranti?

En garanti i en försäkring är ett löfte från den försäkrade om att uttalanden i ett försäkringsanspråk är sanna. De flesta försäkringsavtal kräver att den försäkrade gör vissa garantier. Om en garanti från en försäkrad part visar sig vara osann kan försäkringsgivaren häva försäkringen och vägra att täcka anspråk enligt försäkringsvillkoret.

Inte alla felaktigheter som görs av en försäkrad ger försäkringsgivaren rätt att annullera en försäkring eller avslå ett anspråk. Endast felaktiga uppgifter om villkor och garantier i avtalet ger försäkringsgivaren sådana rättigheter. För att kvalificera sig som ett villkor eller en garanti måste uttalandet uttryckligen ingå i avtalet, och bestämmelsen måste tydligt visa att parterna avsåg att försäkrades och försäkringsgivarens rättigheter skulle bero på sanningen i uttalandet.