Hundförsäkring

Upp till 160 000 kr · Fria vårdsamtal

Smidig försäkring för din hund

Hedvigs hundförsäkring är designad för att göra livet enkelt för dig och din hund. Välj ett omfattande skydd, med digitala veterinärbesök och årlig hälsokoll. Alltid utan bindningstid.

Hund i famnen på sin matte

Hundförsäkring med högt veterinärvårdsbelopp

Täcker vård- och behandlingskostnader för din hund, inklusive dolda fel som inte kunnat upptäckas tidigare. Ersättning upp till 160 000 kr och fast självrisk från 0 kr.

Hedvig-appen i mobil

Obegränsade vårdsamtal till veterinär

Videosamtal till auktoriserade veterinärer ingår alltid. FirstVet har kartlagt samtliga svenska veterinärkliniker och kan remittera din hund till rätt klinik.

Hundägare springer och leker med sin hund utomhus.

Enkelt att försäkra din hund

Både valpar och äldre hundar är välkomna. Om du byter till Hedvig från en likvärdig försäkring gäller skyddet från första dagen, utan karenstid. Dessutom ingår en årlig hälsokoll av din hund.

Skyddet i vår hundförsäkring

Välj mellan Basic, Standard och Premium för din hund.

Försäkringens innehåll

Vi ser till att du får ersättning för den undersökning, vård och behandling ditt djur behöver vid sjukdom eller olycka.

 • 01

  Ersättning för undersökning, behandling och vård vid sjukdom

 • 02

  Ersättning för undersökning, behandling och vård vid olycksfall

Skulle ditt djur lida av en ärftlig sjukdom eller ha ett fel som utvecklats före försäljning som inte kunnat upptäckas tidigare så ersätter vi behandling och vård av veterinär.

 • 01

  Ersättning för behandling för medfödd eller ärftlig sjukdom, 
samt dolda fel

 • 02

  Ersättning för vård för medfödd eller ärftlig sjukdom, samt dolda fel

Vi ersätter kostnader kopplade till komplikationer vid förlossning när ditt djur inte kan föda på egen hand. Dessutom ersätts kostnader för djurets första kejsarsnitt, i de fall det skulle behövas.

 • 01

  Ersätter kostnader när ditt djur inte kan föda på egen hand

 • 02

  Ersätter kostnader för det första kejsarsnittet

 • 03

  Täcker komplikationer så länge inte djuret inte fött en kull senaste 12 mån

 • 04

  Gäller för honkatt som är minst 10 mån och max 8 år gammal

 • 05

  Gäller för tik som är minst 20 månader och max 10 år gammal

Vid sjukdom eller skada där veterinär rekommenderar kastrering eller sterilisering av ditt djur så ersätts vård och behandling.

 • 01

  Ersätter kastrering & sterilisering vid sjukdom

 • 02

  Ersätter kastrering & sterilisering vid skada

Om ditt djur behöver tandvård och behandling av legitimerad tandläkare eller veterinär.

 • 01

  Tandsjukdomen TR/FORL

 • 02

  Täcker tandfraktur orsakad av olycka

 • 03

  Täcker frakturer på mjölktänder

 • 04

  Ersätter vid korrigering av bettfel

 • 05

  Ersätter vid behov av att dra ut mjölktänder

 • 06

  Ersätter vid vård av tandcysta

Om ditt djur skulle behöva diagnostiska bildundersökningar som ordinerats av veterinär för vidare vård ersätter Hedvig kostnaden.

 • 01

  Ersätter kostnader för ordinerad magnetresonans (MR/MRI)

 • 02

  Ersätter kostnader för ordinerad datortomografi (CT)

 • 03

  Ersätter kostnader för flouroskopi

 • 04

  Ersätter kostnader för scintigrafi

I de fall som ditt djur behöver medicin, förbandsmaterial eller annat som ordinerats eller använts vid behandlingstillfället av veterinär.

 • 01

  Ersätter kostnader för ordinerad receptföreskriven medicin

 • 02

  Ersätter kostnader för utlämnade läkemedel av veterinär

 • 03

  Ersätter medicin och förbandsmaterial som använts av veterinär vid behandlingstillfället

Skulle ditt djur insjukna eller skadas så svårt att det måste avlivas så ersätter vi kostnader för avlivning utfört av veterinär. Dessutom ersätts merkostnader upp till 
7 000 kr om ditt djur avlider utomlands och transporteras till hemorten.

Ersätter kostnader för kirurgisk korrigering av hud, slemhinnor eller annan kroppsdel som utförs i medicinskt syfte av veterinär.

Kostnadsersättning för medicinskt rehabilitering ordinerad av veterinär i samband med akut skada samt av fastställd sjukdom eller olycksfall.

Om du behöver vara hemma från jobbet för att ta hand om ditt sjuka eller olycksfallsdrabbade djur ersätts du med ett schablonbelopp utan självrisk.

 • 01

  500 kr i ersättning per påbörjat dygn, upp till 2 000 kr

 • 02

  Ingen självrisk

När det absolut värsta händer så vill vi erbjuda ersättning för sorgbearbetning. Vi kan därför betala ut ett schablonbelopp, helt utan självrisk om ditt djur avlidit pga en olycksskada eller obotlig sjukdom.

 • 01

  Ingen självrisk

 • 02

  Ersättningen är 1 500 kr

Om ditt djur skulle avlida till följd av olycksfallsskada eller sjukdom. Eller om det måste avlivas enligt veterinär. Ersättning lämnas även om djuret blir stulet eller försvinner.

 • 01

  Ersättning upp till 30 000 kr för hund

 • 02

  Ersättning upp till 20 000 kr för katt

 • 03

  Om stulet eller försvunnet djuret inte återfinns inom 30 dagar ges ersättning

 • 04

  Utan självrisk

Försäkringen lämnar ersättning för behandling av cancer strål- eller cellgiftsbehandling i fall där veterinär rekommenderar detta.

Ersättning för medicinskt foder utlämnat av veterinär som inte är receptbelagd men som är ordinerat av en veterinär.

 • 01

  Ersätter kostnader för ordinerat medicinskt foder upp till 12 månader

Veterinärvård (Premium)

160 000 kr

Den högsta ersättningen per försäkringsår, oavsett antal skador som inträffar.

Dolda fel

Täcks

Ersättning för ärftliga eller medfödda fel som inte visat sig och inte kunnat upptäckas tidigare.

Medicin (Premium)

10 000 kr

För receptförskrivna eller utlämnade läkemedel av veterinär.

Livförsäkring

30 000 kr

Ersättning om ditt djur dör, blir stulet eller försvinner.

Årlig hälsokoll

1 per år

Rådgivning för dig som vill ge ditt djur förutsättningarna för ett långt och friskt liv och förebygga sjukdom.

Hemvård av djur

Ingår

Om du behöver vara hemma från jobbet för att ta hand om ditt sjuka djur kan du får ersättning.

Viktiga dokument

Läs mer om vad som gäller din hund i våra försäkringsvillkor.

Villkor Djur Premium pdfProduktdatablad Djur Premium pdfFörköpsinformation Djur Premium pdf

Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor om vår hundförsäkring.

Du kan teckna din hundförsäkring från att valpen är 8 veckor gammal. Det är då valpen vanligtvis kan lämna sin uppfödare. För att försäkringen ska börja gälla direkt behöver du ett veterinärintyg utan anmärkning, som inte får vara äldre än 7 dagar från att du fick valpen från sin uppfödare.

Alla hundar kan ha vår hundförsäkring, oavsett ras. Priset på försäkringen skiljer sig beroende på hundras, och kan vara högre för raser som har större risk för komplikationer. För ett fåtal raser och korsningar finns det undantag i vissa delar av försäkringsskyddet, exempelvis när det kommer till plastikoperation och förlossningskomplikation. Det är därför viktigt att läsa försäkringsvillkoren.

Har du ännu inte skaffat en hund och funderar på vilken ras som passar dig och det liv du lever? I vår guide får du tips om att välja rätt hundras.

Du kan själv välja när försäkringen ska aktiveras. Hela skyddet börjar gälla direkt om något av följande uppfylls:

 • Du tecknar hundförsäkringen innan valpen är 18 veckor gammal och har ett godkänt veterinärintyg utan anmärkning.

 • Din hund har haft ett likvärdigt och oavbrutet försäkringsskydd hos ett annat försäkringsbolag innan Hedvig.

 • Du kan visa att en veterinärbesiktning har utförts utan anmärkningar inom 30 dagar efter att försäkringen startas (för tandsjukdomen TR/FORL gäller specifika regler som du kan läsa mer om i villkoret).

Gör du inget av ovanstående har din hund olycksfallsförsäkring från första dagen, men försäkringen täcker sjukdomar först efter 6 månader.

Du tecknar din nya försäkring här på webben och anger ditt startdatum (samma dag som din hundförsäkring går ut hos ditt gamla försäkringsbolag). Sedan behöver du meddela ditt gamla försäkringsbolag att du vill avsluta din försäkring.

Det är bra att vara ute i god tid innan din nuvarande försäkring förnyas, eftersom de flesta försäkringsbolagen har ett års bindningstid. Hos Hedvig kan du avsluta din hundförsäkring när du vill, helt utan bindningstid.

Byter du till en likvärdig försäkring hos Hedvig som du hade innan, börjar din försäkring gälla från första dagen, utan karenstid. Annars behöver du göra en veterinärbesiktning för att försäkringen ska täcka sjukdomar de första 6 månaderna.

Du kan välja mellan olika belopp för din fasta självrisk. Om du väljer 0 kr i fast självrisk får du mer utbetalt när du uppsöker vård. Månadspriset på din försäkring blir då något högre än om du väljer en högre självrisk.

Den fasta självrisken betalar du endast en gång per försäkringsår. Den rörliga självrisken baseras på vårdkostnaden vid varje besök hos veterinären.

Våra självrisker

 • Bas: 0 kr eller 3.500 kr fast + 25% rörlig

 • Standard: 0 kr eller 2.500 kr fast + 25% rörlig

 • Premium: 0 kr eller 2.500 kr fast + 15% rörlig 

Din fasta självrisk blir alltid 1.000 kr lägre än vad som visas ovan om du först bokar ett digitalt veterinärbesök hos FirstVet och blir remitterad till en klinik. Du kan boka obegränsat antal samtal med FirstVet, helt utan extra kostnad.

Den bästa vägen att börja är oftast via ett veterinärbesök i mobilen hos FirstVet. Boka enkelt ett videosamtal i Hedvig-appen, alla dagar mellan 06–02, oavsett var du befinner dig. Under videosamtalet gör veterinären en bedömning av din hund, och kan remittera hunden till rätt vård på en klinik. 

På de flesta veterinärkliniker kan du be om så kallad direktreglering av hundens skada eller besvär. Då kan Hedvig sköta kontakten med kliniken och betala vårdkostnaden som täcks av din försäkring, så att du slipper ligga ute med pengar själv. Du betalar bara din självrisk och eventuella kostnader som försäkringen inte täcker. Vissa kliniker kan ta ut en mindre avgift för att erbjuda direktreglering.

Direktreglering är möjligt om besöket sker på en vardag mellan 9-16, annars betalar du för ditt besök direkt på plats eller via faktura. Sedan anmäler du skadan till Hedvig i efterhand. Det gör du enkelt i Hedvig-appen, dygnet runt. 

OBS! Om din hund är svårt skadad eller akut sjuk ska du åka in till en veterinärklinik direkt.

Hundförsäkringen ersätter vårdkostnader utomlands med upp till 5.000 kr per år. Det gäller i alla EU-länder, Norge, Storbritannien och Schweiz i högst ett år per resa (med undantag för länder ditt UD avråder dig att resa till). I vår Standard- och Premiumförsäkring täcks dessutom merkostnader upp till 7.000 kr om din hund blir skadad och ni inte kan resa hem som planerat.

Standard och Premium täcker behandlingar av tandskador orsakade av olyckor och tandvård som krävs till följd av tandsjukdomen TR/FORL.

Utöver vårdkostnader, medicin och behandling, kan du få ersättning för rehabilitering och specialfoder som är ordinerad av veterinär. Gäller med olika försäkringsbelopp om du har Standard eller Premium. Se våra försäkringsvillkor högre upp på sidan.

Skäller din hund för mycket eller beter den sig illa? I vår Premium-försäkring ingår beteendeterapi en gång per försäkringsår. Rådgivningen sker via videosamtal med FirstVets djurpsykologer.

Om du har Hundförsäkring Premium kan du få upp till 2.000 kr i ersättning (500 kr/dygn) om du behöver ta ledigt från jobbet för att gå till veterinären eller vara hemma med din skadade eller sjuka hund.

4.6 av 5

Visar genomsnittet av 368 omdömen från våra kunder. Alla som haft en skada får ett mejl med inbjudan till att lämna omdöme. Läs mer

79%

13%

4%

1%

3%

Mer för dig och din hund

Bekvämt för hundägare

En digital försäkring med personlig service gör livet som hundägare smidigt.

Hjälp vid skada
Hund i koppel

När du byter försäkring

Vi har gjort det enkelt att byta till Hedvig från andra försäkringsbolag.

Byta hundförsäkring
Valp på grön matta

Första tiden med valp

Så går det till från upphämtning av valpen till att du välkomnar den hem.

Valpens första tid

Fodervärd för hund

Här reder vi ut vem som står för hundens försäkring när du är fodervärd.

Skydd för fodervärd
Fler artiklar och guider

Få hjälp med ditt köp

Teckna via telefon

9.00–16.00

Alltid med ◰

Fler försäkringar

Bilförsäkring

Allt skydd du behöver för din bil

Se ditt pris
[DESCRIBE THE IMAGE]
Hemförsäkring

För lägenhet och hus.

Försäkringar

HemförsäkringVillaförsäkringStudentförsäkringBilförsäkringOlycksfallsförsäkringHundförsäkringKattförsäkring

© 2023 Hedvig AB

Tulegatan 2A
113 58 Stockholm
Org.nr. 559093-0334