• Hemförsäkring
 • Bilförsäkring
 • Hedvig
 • Hjälp
 • SvEn
 • Få ett prisförslag
  Få ett prisförslag

  Åldersavdrag i försäkringen

  När något går sönder eller skadas baseras den ersättning du får av hemförsäkringen på dess marknadsvärde innan skadan inträffade. Mellanskillnaden mellan föremålets nypris och den ersättning du får kallas för åldersavdrag. Här går vi igenom allt om åldersavdrag så att du ska förstå hur det fungerar.

  Hemförsäkring med anpassat skydd och pris för hur du bor. Inget krångel, bara 100% Hedvig.

  Vad är åldersavdrag?

  Åldersavdrag är ett slags mått på den värdeminskning som skett sedan en pryl eller byggnadsdel köptes, vilket i sin tur påverkar den ersättning du får när föremålet eller delen behöver bytas ut. Åldersavdraget går att jämföra med att sälja prylar i andra hand – en bil med tjugo år på nacken sjunker i värde dels på grund av ålder, dels på grund av slitage.

  Hur fungerar åldersavdraget?

  När du gör en skadeanmälan gör vi en bedömning om skadan kan repareras, om inte så får du ersättning för den. Då utgår vi ifrån marknadsvärdet på delen eller föremålet innan skadan, och om det skulle vara svårt att ta reda på dess marknadsvärde tittar vi på vad ett likvärdigt föremål hade kostat och gör avdrag utifrån ålder och slitage. Tanken är att du med hjälp av försäkringen ska hamna i samma situation som innan skadan inträffade.

  Vad omfattar åldersavdraget?

  Det mesta av det som ingår i en hemförsäkring – ditt hem och dina saker – kommer åldersavdraget att appliceras på. Dock ersätter vi prylar som är yngre än ett år fullt ut. Om saken är äldre än så baseras ersättningen på hur mycket föremålet har minskat i värde, till exempel är värdeminskningen för en 4-årig cykel betydligt mindre än för en 4-årig mobiltelefon. Skulle det vara så att föremålet kan lagas står vi för reparationen.

  Åldersavdrag för byggnadsdelar

  Vad gäller byggnadsdelar ingår ett antal år utan åldersavdrag. Det vill säga; oavsett om delen har minskat i värde kommer ersättningen ändå motsvara nypris. Antalet år som ingår utan åldersavdrag beror på vad det är för byggnadsdel, därefter sker ett årligt procentuellt avdrag som även det varierar.

  För elinstallationer ingår 25 år utan åldersavdrag i hemförsäkringen och därefter är avdraget 5% per påbörjat år, jämfört med till exempel larm där åldersavdraget först börjar gälla efter 2 år med ett avdrag på 10 % per påbörjat år. Om du är nyfiken på åldersavdraget för en specifik byggnadsdel finns mer information i villkoren för våra hemförsäkringar.

  Kan åldersavdraget bli mer än 100%?

  Om det går så pass många år att åldersavdraget överstiger 100%, blir du skyldig Hedvig pengar då? Självklart inte! I våra villkor finns en skyddsregel som innebär att åldersavdraget begränsas till max 80% på byggnadsdelar, och 100% på riktigt gamla hushållsmaskiner och installationer, samt yt- och tätskikt i våtutrymme.

  Se våra fullständiga villkor för aktuella åldersavdrag, eller prata med oss.

  Vanliga frågor om åldersavdrag

  Byt till Hedvig digitalt

  Inga telefonsamtal, inga köer. Vi sköter hela bytet.