Åldersavdrag i försäkringen

När något går sönder eller skadas baseras ersättningen du får från din försäkring på föremålets marknadsvärde innan skadan inträffade. Skillnaden mellan föremålets nypris och den ersättning du får kallas för åldersavdrag. Här går vi igenom allt om åldersavdraget så att du förstår hur det fungerar.

Vardagsrum med soffa och bord i lägenhet.

Syftet med åldersavdrag är att en pryl ska motsvara dess marknadsvärde. Alltså vad den är värd idag.

Vad är åldersavdrag?

Åldersavdrag är ett slags mått på den värdeminskning som skett sedan en pryl eller byggnadsdel köptes, vilket i sin tur påverkar den ersättning du får när föremålet eller delen behöver bytas ut. Värdet på dina saker brukar generellt minska när du har använt dem ett tag. Detta är inte bara på grund av slitage, utan också för att många saker snabbt blir omoderna. Åldersavdraget går att jämföra med att sälja prylar i andra hand – exempelvis en bil med tjugo år på nacken sjunker i värde dels på grund av ålder och slitage, men också för att det finns nyare modeller av bilen som är mer populära.

Hur fungerar avdraget?

När du gör en skadeanmälan gör vi en bedömning om skadan kan repareras, om inte så får du ersättning för den. Då utgår vi ifrån marknadsvärdet på delen eller föremålet innan skadan, och om det skulle vara svårt att ta reda på dess marknadsvärde tittar vi på vad ett likvärdigt föremål hade kostat och gör avdrag utifrån ålder och slitage.

Tanken är att du med hjälp av försäkringen ska hamna i samma situation som innan skadan inträffade, oavsett om det gäller en mobiltelefon, en stulen cykel eller ett vattenskadat badrum. Du kan alltså inte gå med vinst av att använda försäkringen.

Vilka saker får ett avdrag?

Det mesta av det som ingår i en hemförsäkring – ditt hem och dina saker – kommer åldersavdraget att appliceras på. Dock ersätter vi prylar som är yngre än ett år fullt ut. Om saken är äldre än så baseras ersättningen på hur mycket föremålet har minskat i värde, till exempel är värdeminskningen för en 4-årig cykel betydligt mindre än för en 4-årig mobiltelefon. Skulle det vara så att föremålet kan lagas står vi för reparationen.

Ersättningstabell med åldersavdrag

För vissa saker är åldersavdraget redan förbestämt och står utskrivet i en tabell i dina försäkringsvillkor – en så kallad ersättningstabell. Det gäller föremål som är enklare att beräkna värdeminskningen för. I tabellen kan du se det procentuella avdraget per år, från att du köpte varan, och ta reda på hur mycket du kan få i ersättning. Se alltid ditt aktuella villkor för att ta reda på vad som gäller din just din försäkring.

Tallrikar står uppradade på hylla i kök.

Åldersavdrag för byggnadsdelar

Vad gäller byggnadsdelar ingår ett antal år utan åldersavdrag. Det vill säga; oavsett om delen har minskat i värde kommer ersättningen ändå motsvara nypris. Antalet år som ingår utan avdrag beror på vad det är för byggnadsdel, därefter sker ett årligt procentuellt avdrag som även det varierar.

För elinstallationer ingår 25 år utan åldersavdrag i hemförsäkringen och därefter är avdraget 5% per påbörjat år. Det kan jämföras med ersättningen för solceller där man gör avdrag efter 10 år och hushållsmaskiner redan efter första året. Om du vill veta åldersavdraget för en specifik byggnadsdel eller sak finns mer information i villkoren för våra hemförsäkringar.

Vad innebär teknisk livslängd?

Alla saker har en så kallad teknisk livslängd. Det innebär att gamla underliggande material som vattenrör och avlopp kan ligga dolda och orsaka en skada om de inte byts ut. Det är flera faktorer som påverkar livslängden för olika byggnadsdelar, material och installationer. Livslängden på till exempel ett vattenledningsrör påverkas av vattenkvalitet, temperaturer och kvaliteten på material.

Kan åldersavdraget bli mer än 100%?

Om det går så pass många år att åldersavdraget överstiger 100%, blir du skyldig Hedvig pengar då? Självklart inte! I våra villkor finns en skyddsregel som innebär att åldersavdraget begränsas till max 85% på byggnadsdelar, och 100% på riktigt gamla hushållsmaskiner och installationer, samt yt- och tätskikt i våtutrymme.

Vanliga frågor om åldersavdrag

Det räknas ut genom ett procentuellt avdrag som baseras på föremålets ålder och ska spegla marknadsvärdet. Dock kan den exakta procentenheten variera.

Gör en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag. För att få full ersättning (minus din självrisk) till att köpa en likadan mobiltelefon krävs bland annat att:

  • Elektronikprylar under ett år inte omfattas av åldersavdrag

  • Skada eller förlust uppstod efter en plötslig och oförutsedd händelse

  • Mobiltelefonen går inte att laga

Delar av ditt hem, oavsett om de syns eller inte. Några exempel på byggnadsdelar är bubbelpool, tapet och golv.

Se våra fullständiga villkor för mer information.

Om saken går att laga står vi för reparationen, annars ersätter vi dig med en summa som motsvarar prylens marknadsvärde innan den skadades, förutsatt att skadan har uppkommit på ett sätt som täcks av försäkringsvillkoren.

Fler artiklar