Vad är lösöre?

På försäkringsspråk kallas dina saker för lösöre, och är sådant du kan ta med dig från bostaden om du flyttar. Hur skyddar hemförsäkringen ditt lösöre och när behöver du känna till dess sammanlagda värde? Här hjälper vi dig att få koll.

En person inreder sin lägenhet med tavlor.

Lösöre kallas också för ”lös egendom”. Alltså det du äger som inte sitter permanent fast i väggen.

Vad räknas som lösöre?

Lösöre är dina saker, prylar och ägodelar. Det som räknas som lösöre är alla de föremål som du skulle ta med dig om du flyttar och som inte permanent sitter fast i bostaden.

Exempel på lösöre:

 • Elektronikprylar

 • Köksredskap

 • Möbler

 • Kläder

 • Smycken

 • Konst

En hemförsäkring skyddar lös egendom och gäller för saker som du själv äger, men kan också täcka saker du hyr eller lånar. Försäkringen täcker även det som du har i ditt tillfälliga boende, till exempel om du är inneboende eller bor i studentboende, så länge din hemförsäkring är tecknad på den adressen.

När behöver man veta värdet på sitt lösöre?

Många försäkringstagare hos Hedvig hör av sig för att ett visst föremål har kommit bort eller blivit skadat. Då behöver vi ställa några frågor, bland annat hur mycket du betalade när du köpte föremålet. Den ersättning du får kommer att motsvara föremålets värde när det försvann eller när skadan skedde. I ett sådant fall är det ganska enkelt att uppskatta hur mycket ägodelen var värd. Men om ditt hem skulle börja brinna och alla dina ägodelar förstörs behöver vi veta det sammanlagda värdet av lösöret för att kunna ersätta dig.

Hur vet man hur mycket ens saker är värda?

Att ta reda på värdet av sitt lösöre kan vara lite krångligt. Det bästa är att spara kvitton från inköp. Ett tips är också att filma och fotografera ditt hem någon gång per år. På så sätt blir det lättare för oss att betala ut rätt ersättning till dig om det är aktuellt.

En mobiltelefon ligger på sängen.

Med Hedvig får du ersättning för dina prylar direkt från soffan, utan krångel.

Påverkas försäkringsbeloppet av vilka saker jag har i hemmet?

För att underlätta utgår vi från hur du bor och har uppskattat ett maximalt värde på alla dina ägodelar innan du tecknar en av våra hemförsäkringar. Detta belopp kallas för försäkringsbelopp, och är den högsta summan som kan betalas ut om ditt lösöre förstörs eller förloras. Försäkringsbeloppet är olika beroende på om det gäller försäkring för hyresrätt, bostadsrättsförsäkring eller villaförsäkring. Vår hemförsäkring för studenter har det lägsta försäkringsbeloppet, men den är också billigast.

Så skyddas ditt lösöre av vår hemförsäkring

Hedvigs hemförsäkring omfattar ditt lösöre och ger ersättning om dina saker skadas eller blir stulna. Försäkringen ger bland annat skydd mot följande skadesituationer:

 • Brand

 • Vattenläcka

 • Oväder

 • Stöld

 • Skadegörelse

 • Drulle (olyckshändelser)

Det är skillnad på hur försäkringen täcker saker som du har hemma och saker som du har med dig utanför bostaden. Det gäller bland annat maxbelopp för ersättning, vilka typer av skador som täcks och hur du bör hantera och förvara din saker för att försäkring ska gälla.

Tänk på att inte förvara saker som klassas som stöldbegärlig egendom i gemensamma utrymmen eller i exempelvis ditt källarförråd. För sådana föremål gäller särskilda villkor för när de kan ersättas via din hemförsäkring.

Hur mycket ersättning får jag för mina saker?

Den summa du får om något skadas eller försvinner baseras på föremålets marknadsvärde innan skadan inträffade, med hänsyn till ett så kallat åldersavdrag. Syftet med ersättningen är att du ska hamna i samma ekonomiska situation som tidigare, så när du gör en skadeanmälan gör vi en värdebedömning av föremålet innan vi betalar ut ersättningen.

Det totala värdet för alla dina ägodelar är uppskattat till mellan 200 000 kr och 1 500 000 kr beroende på vilken hemförsäkring du har. För vissa saker finns ett maxbelopp för ersättningen, till exempel i vår cykelförsäkring där du kan få upp till 25 000 kr i ersättning per cykel. Om du exempelvis råkar ha sönder något (även kallat drulleskada) kan du få max 50 000 kr ersättningen för en enskild pryl. För vissa saker kan beloppet vara lägre. Läs mer i våra fullständiga villkor om du är osäker på vad som gäller din försäkring.

Vanliga frågor om lösöre

Allt du äger som inte är fastighet ingår i begreppet lös egendom, och lösöre är en typ av lös egendom. Några exempel på lös egendom som inte är lösöre är pengar, djur, värdehandlingar och avtalsdokument.

Ja och nej. Försäkringsbeloppen i våra hemförsäkringar är anpassade efter din boendesituation, vilket också påverkar priset på försäkringen. Om värdet på ditt lösöre ligger inom våra spann, är priset det samma.

Nej. Ditt husdjur klassificeras som lös egendom i försäkringsvärlden, men den behöver en egen försäkring.

Nej, det är inget måste, men för egen del kan det vara bra att ha ett hum om vad dina saker är värda.