Nyhet - Olycksfallsförsäkring Läs mer

 • Våra försäkringar
 • Varför Hedvig
 • Hedvig-appen
 • Hjälp
 • SvEn
 • Få ett prisförslag
  Få ett prisförslag

  Vad är en reseförsäkring och vad skyddar den för?

  Reseförsäkringen gäller om du drabbas av olycksfall, akut sjukdom, akuta tandbesvär, om du hamnar i nödsituation under resa eller om du tvingas avbryta en resa på grund av att en närstående person avlidit eller blivit allvarligt sjuk eller skadad. Som första sjukdag räknas dagen för första läkarbesöket. I vår sektion kring reseskydd kan du läsa mer om detta.

  Försäkringen gäller dig som privatperson, dvs. inte om det du drabbas av sker under tjänsteresa eller i samband med att du utför tjänst eller gör något annat för att tjäna pengar under privat resa. Försäkringen gäller under de första 45 dagarna av resan, och resan ska företas utomlands eller vara avsedd att vara under minst två dygn. Resan anses påbörjad när du lämnar den försäkrade bostaden och varar till dess du kommer hem igen. Resans utgångpunkt ska vara Norden.

  Om du gör ett kortare (mindre än 30 dagar) besök på bostadsorten, där avsikten är att åka tillbaka till samma resmål, medför sådant besök inte att en ny 45-dagarsperiod påbörjas.

  Med olycksfall menas att du ofrivilligt drabbas av en kroppsskada genom en plötslig yttre händelse.

  Med närstående person menas make, maka, registrerad partner, sambo, barn, syskon, föräldrar, barnbarn, mor- och farföräldrar, svärföräldrar, svärson och svärdotter samt person som har vårdnad om någon av de angivna personerna.

  Med medresenär menas person som också omfattas av denna försäkring och som du bokat och avsett att tillbringa resan tillsammans med. Medresenär kan också vara en person som inte omfattas av denna försäkring om du reser i sällskap med endast denna person.  I Hedvigs hemförsäkring ingår alltid reseförsäkring. Läs mer om Hedvigs försäkringar här:
  Alla våra hemförsäkringar
  Hemförsäkring för hyresrätt
  Hemförsäkring för bostadsrätt
  Hemförsäkring med studentrabatt
  Hus & Villaförsäkring

  Hedvig – Gör försäkring enkelt

  Se alla våra hemförsäkringar