Vad innebär marknadsvärde?

Marknadsvärde är det pris en produkt eller tjänst handlas till på en marknad. Det är alltså det pris som du mest sannolikt kan få vid försäljning av ett föremål på den allmänna marknaden. Vid en skada på en produkt räknas nuvarande marknadsvärde ut för potentiell utbetalning om den täcks av din försäkring. Detta är inköpspriset minus åldersavdraget. För att få en uppfattning om en produkts marknadsvärde kan du kolla upp vad motsvarande produkt säljs för begagnat på exempelvis Blocket.

Vad är fullvärde?

Fullvärde betyder att försäkringen täcker kostnaderna för att återställa byggnaden till sitt fulla värde efter en skada, utan några begränsningar av försäkringsbelopp. När du ska få ersättning värderas byggnaden till marknadsvärdet vid tillfället för skadan, medan vitvaror, solcellsanläggning och andra installationer följer en ersättningstabell med åldersavdrag per år.

Vad är affektionsvärde?

Affektionsvärde är ett subjektivt värde där värdet bygger på personliga och känslomässiga grunder, inte ekonomiska. Till skillnad från bruksvärdet eller marknadsvärdet som bägge kan beräknas oberoende av värderare och dennes eventuella förhållande till det som värderas.