• Hemförsäkring
 • Bilförsäkring
 • Djurförsäkring
 • Hedvig
 • Hjälp
 • SvEn
 • Få ett prisförslag
  Få ett prisförslag

  Vad innebär marknadsvärde?

  Marknadsvärde är det pris en produkt eller tjänst handlas till på en marknad. Vid en skada på en produkt räknas nuvarande marknadsvärde ut för potentiell utbetalning om det täcks i ditt försäkringsvillkor. Detta är inköpspriset minus åldersavdraget.


  Fullvärde

  Fullvärde betyder att försäkringen täcker kostnaderna för att återställa byggnaden till sitt fulla värde efter en skada, utan några begränsningar av försäkringsbelopp. När du ska få ersättning värderas byggnaden till marknadsvärdet vid tillfället för skadan.


  Affektionsvärde

  Affektionsvärde är ett subjektivt värde där värdet bygger på personliga och känslomässiga grunder, inte ekonomiska. Till skillnad från bruksvärdet eller marknadsvärdet som bägge kan beräknas oberoende av värderare och dennes eventuella förhållande till det som värderas.


  Ordlista

  Gör som tiotusentals andra,
  få omedelbar hjälp med Hedvig