• Hemförsäkring
 • Bilförsäkring
 • Djurförsäkring
 • Hedvig
 • Hjälp
 • SvEn
 • Få ett prisförslag
  Få ett prisförslag

  Vad är ett egendomsskydd?

  Egendomsskydd är allt skydd för försäkringstagarens fysiska egendom, som till exempel hus, fordon och så kallat lösöre – exempelvis dator, mobiltelefon, möbler och inredning. I hemförsäkringen ingår ett skydd mot egendomsskador som uppkommer genom brand, stöld, inbrott och skadegörelse.


  Egendomsskydd vid brand

  En överhettad mobilladdare eller ett misslyckat försök att fritera pommes frites, bränder uppstår på de mest vardagliga vis. Om det börjar brinna i din lägenhet får du ersättning för brand- och rökskador via hemförsäkringen.

  • Eld som har brunnit med öppen låga (inte enbart glöd- eller svedskada)
  • Explosion
  • Plötslig skada av sot
  • Blixt
  • Frätande gas som bildats vid oavsiktlig upphettning av plast
  • Sanering av sot orsakad av öppen låga


  Ordlista

  Gör som tiotusentals andra,
  få omedelbar hjälp med Hedvig