Vad är ett egendomsskydd?

Begreppet egendomsskydd omfattar allt skydd för fysiska egendom som försäkringstagaren äger och ansvarar för, till exempel så kallat lösöre (såsom dator, mobiltelefon, möbler och inredning). Beroendet på vilken försäkring du har kan skyddet även omfatta exempelvis fast inredning i en bostadsrätt eller byggnadsdelar i en villa. I hemförsäkringen ingår ett egendomsskydd för skador som uppkommer genom stöld, inbrott, skadegörelse och brand. Då drulle/allrisk är inkluderat i försäkringen täcks även skador till följd av oförutsedda olyckshändelser.

Så gäller egendomsskyddet vid brand

En överhettad mobilladdare eller ett misslyckat försök att fritera pommes frites – bränder kan uppstå på de mest vardagliga sätten. Om det börjar brinna i din lägenhet får du ersättning för brand- och rökskador via din hemförsäkring.

  • Eld som har brunnit med öppen låga (inte enbart glöd- eller svedskada)

  • Explosion

  • Plötslig skada av sot

  • Blixtnedslag

  • Frätande gas som bildats vid oavsiktlig upphettning av plast

  • Sanering av sot orsakad av öppen låga

Försäkringar
HemförsäkringVillaförsäkringStudentförsäkringBilförsäkringOlycksfallsförsäkringHundförsäkringKattförsäkring
© 2023 Hedvig AB

Tulegatan 2A
113 58 Stockholm
Org.nr. 559093-0334