Maskinskadeförsäkring för bil

En kille tittar under motorhuven på sin bil.

Maskinskadeförsäkring är en del av skyddet som ingår i halvförsäkringen. Den täcker skador på olika komponenter i bilen som påverkar bilens funktion, både vad gäller motor och elektronik. Ersättning för maskinskada ges upp till en viss ålder på bilen, med ett maxtak för antal körda mil.

Vad ingår i maskinskadeförsäkring?

För att ett fel ska räknas som en maskinskada behöver det ha uppstått oförutsett och kommit inifrån bilen. Felet ska alltså inte ha orsakats av en yttre olycka, såsom en krock, utan är ofta kopplat till att en varningslampa börjar lysa. Maskinskadeförsäkringen kan ersätta arbetskostnaden för att felsöka bilen, byta ut den trasiga delen och kostnaden för själva komponenten som byts ut.

Skyddet gäller oavsett drifttyp, vilket innebär att den täcker både bensin-, diesel-, hybrid- och elbilar. Maskinskada är den del av bilförsäkringen som kan vara svårast att förstå eftersom den berör tekniska delar i bilen. Som tur är brukar bilverkstan ha koll på vilka delar som täcks av din försäkring. Be om prisuppgifter när du lämnar in bilen på verkstad och fråga vem som står för reparationskostnaden om du känner dig osäker.

Vad täcker försäkringen?

Det är svårt att lista alla delar som skyddet berör, inklusive de omgivande komponenter som påverkar bildelens funktion. Det gäller speciellt när det kommer till nyare elbilar med ny teknik under motorhuven. Här nedan får du en uppfattning om vad som täcks, samt vilka delar i bilen som är exkluderade i försäkringen.

 • Motor inklusive styrelektronik

 • Turbo- eller överladdningsaggregat samt laddluftkylare med styrsystem

 • Fabriksmonterad klimatanläggning

 • Tändsystem inklusive reglerfunktioner (utom tändstift och startbatteri)

 • Startmotor och generator

 • Bränslesystem inklusive insprutningssystem och dess reglerfunktioner (undantaget ledningar, filter och tank)

 • Kraftöverföring inklusive styrelektronik (dock ej slitna lamellbelägg och skador till följd av dessa)

 • Bromsservo

 • Grenrör

 • Airbag och tillhörande styrenhet

 • Parkeringshjälp

 • Kylsystem för motor och växellåda inklusive oljekylare och värmeelement

 • Styrväxel inklusive servopump

 • Styrelektronik för stabiliseringssystem samt system för spinn/antisladd (dock ej fjädrar)

 • System för avgasrening, men inte ljuddämpare eller avgasrör

 • Fabriksmonterat kollisionssystem

 • Torkarmotor och reglage (dock ej länkar) för vind- och bakruta

 • Säkerhetsbälten

 • Fabriksmonterade strålkastare, givare och styrsystem

 • Fabriksmonterat informations- och kommunikationssystem och navigator

 • Batteri för framdrivning (men inte lågvoltsbatteri)

 • Fabriksmonterad batteriladdare i fordonet

 • Högvoltskablage inklusive fordonets laddkontakt (men inte laddkabel eller extern laddenhet)

 • Kylsystem för högvoltsbatteri inklusive givare

 • Spänningsomvandlare

 • Strömväxlare

 • System för energiåtervinning

 • System för högvoltsövervakning

 • Växelriktare

 • Motor och styrenhet för stol, fönster och centrallås

 • Fabriksmonterat elektroniskt stöldskydd och larm

 • Skada på komponent som avviker från bilens seriemässiga utförande

 • Skada på bränsleledningar, bränsletank eller filter

 • Skada på lamellbelägg eller följdskador därav

 • Skada på cylindrar tillhörande bromssystemet

 • Skada på fjädringssystem eller hjullager

 • Skada på ljuddämpare och avgasrör

 • Skada som uppstått under deltagande i tävling, träning för tävling, uppvisning, streetrace, bankörning eller liknande användning av fordonet

 • Skada som orsakats av köld, väta, korrosion, felaktigt tankat eller förorenat bränsle

 • Skada som uppstått genom användande av komponent som avviker från bilens seriemässiga utförande

 • Skada som beror på fabrikations- eller materialfel

 • Skada som kan ersättas genom garanti, lag eller annat försäkringsmoment

 • Kostnad för undersökande och friläggande för att utreda om skadan ersätts genom försäkringen, om skadan visar sig inte vara ersättningsbar

Hur länge gäller maskinskadeförsäkringen?

Giltigheten för en maskinskadeförsäkring är i princip alltid begränsad av bilens ålder och körsträcka. Självrisken kan också variera beroende på vilken ålder bilen har uppnått och hur långt den har körts. Här jämför vi hur länge maskinskadeförsäkring gäller i grundskyddet hos några av försäkringsbolagen (uppdaterad 2023-11-24).

Maskinskadeförsäkring för äldre bil

Om din bil har överstigit gränsen för hur gammal bilen får vara och hur långt den får ha gått, gäller inte längre skyddet för maskin- och elektronikskada. Hos andra försäkringsbolag har du ibland möjlighet att teckna en större bilförsäkring eller lägga till ett utökat skydd för maskinskada. Det blir dock en större kostnad, då både priset på försäkringen och självrisken kan höjas.

Har du en riktigt gammal bil med lågt värde, kan du överväga att skippa halvförsäkringen helt och bara ha trafikförsäkring för bilen. Det blir aktuellt när summan av försäkringskostnaden och din självrisk vid skada inte skiljer så mycket från bilens faktiska värde.

Gäller nybilsgarantin för maskinskada?

Vissa typer av maskin- och elektronikskador kan täckas av nybilsgarantin. Det gäller främst konstruktions- och fabriksfel, alltså sådant som tillverkaren garanterar ska hålla under en viss tid. Hur länge garantin gäller beror på bilmärke – från minst 2 år för en Volvo, upp till 7 år för en ny Kia. Tänk på att ett fel som omfattas av nybilsgarantin behöver åtgärdas av en verkstad som är auktoriserad av bilmärket. Enligt Konsumentverket måste säljaren av bilen kunna bevisa att felet inte täcks av nybilsgarantin för att slippa ansvar.

Behöver man då maskinskadeförsäkring för en ny bil? Ja, eftersom nybilsgarantin inte täcker allt. Dessutom är maskinskadeskyddet inbakat i halvförsäkringen som bilen ändå behöver. En bra bilförsäkring är också prissatt med hänsyn till att maskinskador är ovanligare för nyare bilar.

Bil med öppen motorhuv, som två personer försöker laga.

Använd bilen som den ska användas

Försäkringen har några särskilda säkerhetsföreskrifter, för att bilen inte ska framföras så att risken för skada ökar. För maskinskadeskyddet kan det till exempel handla om att bilen inte får köras med tänd varningslampa, att service ska utföras på ett fackmannamässigt sätt och att du använder bilen enligt tillverkarens rekommendationer. Du måste också se till att bilens kylsystem innehåller tillräckligt med frostskyddsmedel och såklart inte tanka med fel bränsle. Om säkerhetsföreskrifterna inte följs kan ersättningen begränsas eller helt utebli vid skada.