Inbrott

Din försäkring gäller för inbrott och skadegörelse i din lägenhet, ditt hus eller utrymme som tillhör din bostad, t.ex. ett källarförråd eller ett vindsförråd. För att det ska räknas som inbrott eller skadegörelse krävs det att någon olovligen har tagit sig in i din bostad eller utrymmet som tillhör den. Det anses inte som olovligen om gärningsmannen: Om du bor i servicehem/äldreboende eller under liknande omständigheter (ex. äldreomsorg i hemmet) gäller försäkringen vid stöld i bostaden även om gärningsmannen inte tagit sig in olovligen.

Skadegörelse- och inbrottsskydd i hemförsäkringen

Inbrottsskyddet gäller när någon utan lov gjort inbrott eller förstört din bostad. Skyddet gäller också för vinden och källaren.

  • Täcker det du äger i din lägenhet (upp till ett visst försäkringsbelopp som anges i villkoren)

  • Inbrott och skadegörelse i din bostad, inklusive vind- och källarförråd

  • Försäkringen täcker inte stöldbegärlig egendom som stjäls ur exempelvis källare, vindsförråd eller andra gemensamma utrymmen


Skyddet är inkluderat i samtliga hemförsäkringar som Hedvig erbjuder, oavsett om du bor i bostadsrätt, hyresrätt, studentlägenhet eller hus/villa.