Inbrott

Din försäkring gäller för inbrott och skadegörelse i din lägenhet, ditt hus eller utrymme som tillhör din bostad, t.ex. ett källarförråd eller ett vindsförråd. För att det ska räknas som inbrott eller skadegörelse krävs det att någon olovligen har tagit sig in i din bostad eller utrymmet som tillhör den. Det anses inte som olovligen om gärningsmannen: Om du bor i servicehem/äldreboende eller under liknande omständigheter (ex. äldreomsorg i hemmet) gäller försäkringen vid stöld i bostaden även om gärningsmannen inte tagit sig in olovligen.

Hemförsäkring vid inbrott

Inbrottsskyddet gäller när någon utan lov gjort inbrott eller förstört din bostad. Skyddet gäller självklart också för vinden och källaren.

  • Allt du äger i din lägenhet, upp till ett visst försäkringsbelopp

  • Inbrott och skadegörelse i din bostad, inklusive vind och källare

Försäkringar
HemförsäkringVillaförsäkringStudentförsäkringBilförsäkringOlycksfallsförsäkringHundförsäkringKattförsäkring
© 2023 Hedvig AB

Tulegatan 2A
113 58 Stockholm
Org.nr. 559093-0334