Vad är ett avtal?

Avtal mellan två eller flera parter uppvisar följande nödvändiga egenskaper:

  • ömsesidigt samtycke

  • behöriga parter

  • ett giltigt vederlag (motprestation)


Att teckna en försäkring innebär att du som försäkringstagare ingår ett form av avtal med försäkringsgivaren.

Vad är en klausul?

Klausulen en del av ett försäkringskontrakt som behandlar ett visst ämne i avtalet - till exempel "försäkringsklausulen".

Vad innebär avtalsbrott?

Avtalsbrott är ett väsentligt underlåtenhet att uppfylla sina avtalsenliga skyldigheter. Försäkringar täcker vanligtvis inte skulder som uppstår på grund av avtalsbrott. Detta kan vara till exempel medvetet skada sin egendom. Läs mer om begreppet försäkringsbedrägeri.

Försäkringar
HemförsäkringVillaförsäkringStudentförsäkringBilförsäkringOlycksfallsförsäkringHundförsäkringKattförsäkring
© 2023 Hedvig AB

Tulegatan 2A
113 58 Stockholm
Org.nr. 559093-0334