• Hemförsäkring
 • Bilförsäkring
 • Djurförsäkring
 • Hedvig
 • Hjälp
 • SvEn
 • Få ett prisförslag
  Få ett prisförslag

  Vad är ett avtal?

  Avtal mellan två eller flera parter uppvisar följande nödvändiga egenskaper: ömsesidig samtycke, behöriga parter, ett giltigt vederlag och rättsligt ämne. Försäkringar är en form av avtal.


  Vad innebär avtalsbrott?

  Avtalsbrott är ett väsentligt underlåtenhet att uppfylla sina avtalsenliga skyldigheter. Försäkringar täcker vanligtvis inte skulder som uppstår på grund av avtalsbrott. Detta kan vara till exempel medvetet skada sin egendom.


  Vad är en klausul?

  Klausulen en del av ett försäkringskontrakt som behandlar ett visst ämne i avtalet - till exempel "försäkringsklausulen".


  Ordlista

  Gör som tiotusentals andra,
  få omedelbar hjälp med Hedvig