• Hemförsäkring
 • Skyddet
 • Vår service
 • Om Hedvig
 • SvEn
 • Beräkna ditt pris
  Beräkna ditt pris

  Vad är ett avtal?

  Avtal mellan två eller flera parter uppvisar följande nödvändiga egenskaper: ömsesidig samtycke, behöriga parter, ett giltigt vederlag och rättsligt ämne. Försäkringar är en form av avtal.

  Hedvig – Gör försäkring enkelt

  Se alla våra hemförsäkringar