Vad är en försäkringspremie?

Försäkringspremien är det belopp du betalar månadsvis för att vara skyddad av din försäkring. En försäkringspremie är den summa pengar en individ eller ett företag betalar för en försäkring. Beloppet är baserat på den risk som en försäkringstagare medför, i många fall på individuell nivå.

Försäkringspremien betalas av försäkringstagaren, för att täckas av exempelvis bil-, hem-, djur- eller olycksfallsförsäkring. Premier är den främsta inkomst som försäkringsbolaget har. Men den representerar också en skuld, eftersom försäkringsgivaren måste tillhandahålla täckning för anspråk mot försäkringen, alltså ersättning för en skada eller förlust. Om inte premien betalas av individen eller verksamheten kan policyn upphävs.

Vad är ett kostnadsförslag?

Kostnadsförslag är erbjudandet på premie/pris för en försäkring till den potentiella försäkringstagaren. Priset är ofta giltigt i 30 dagar. Om du redan är försäkrad i ett annat bolag och vill få ett kostnadsförslag från Hedvig kan du enkelt jämföra din hemförsäkring eller bilförsäkring med vad den kostar hos Hedvig. I det flesta fall kan vi automatiskt hämta uppgifter från ditt nuvarande försäkringsbolag.

Tariff är försäkringsbolagets prislista

Tariffer är prislistor som bestämmer premierna som försäkringsbolag kan debitera konsumenter när de säljer försäkringsprodukter. När premier tas ut av kunden är försäkringsbolaget inte tillåtet att variera de priser som debiteras på en försäkring under en viss period.

Vad är Combined Ratio?

Combined ratio är en finansiell term som försäkringsbolag använder för att beräkna ut hur mycket pengar de har kvar från intjänade premier efter omkostnader och kundernas ersättning för skador har betalats ut. Det är alltså förhållandet mellan förlustkvoten och kostnadskvoten. Förlustkvoten beräknas genom att dividera de totala förlusterna med de totala insamlade försäkringspremierna. Ju lägre andel, desto lönsammare är försäkringsbolaget och vice versa.