• Hemförsäkring
 • Bilförsäkring
 • Djurförsäkring
 • Hedvig
 • Hjälp
 • SvEn
 • Få ett prisförslag
  Få ett prisförslag

  Vad är en försäkringspremie?

  Försäkringspremien är det belopp du betalar månadsvis för att vara skyddad av din försäkring. En försäkringspremie är den summa pengar en individ eller ett företag betalar för en försäkring. Beloppet är baserat på den risk som en försäkringstagare medför, i många fall på individuell nivå.

  Försäkringspremier betalas för försäkringar som täcker sjukvårds-, bil-, hem- och livförsäkringar. Efter intjänandet är premien den främsta inkomst som försäkringsbolaget har. Den representerar också en skuld, eftersom försäkringsgivaren måste tillhandahålla täckning för anspråk mot försäkringen. Underlåtenhet att betala premien från individen eller verksamheten kan leda till att policyn upphävs.

  Under de senaste tio åren har premieinkomsterna för svenska försäkringsbolag ökat med över 40%, samtidigt som de utbetalade ersättningarna är i princip oförändrade. Om det, och varför Hedvigs försäkringar är i snitt 20% billigare än konkurrenterna, kan du läsa om i Hedvigrapporten.


  Tariff

  Tariffer är fasta prislistor som bestämmer premierna som försäkringsbolag kan debitera konsumenter för försäkringsprodukter som säljs av dem. När premier tas ut är försäkringsbolagen inte tillåtna att variera de priser som debiteras på en försäkring.


  Combined ratio

  Combined ratio beräknas i huvudsak genom att lägga till förlustkvoten och kostnadskvoten. Förlustkvoten beräknas genom att dividera de totala förlusterna med de totala insamlade försäkringspremierna. Ju lägre andel, desto lönsammare är försäkringsbolaget och vice versa.


  Ordlista

  Gör som tiotusentals andra,
  få omedelbar hjälp med Hedvig