• Hemförsäkring
 • Bilförsäkring
 • Djurförsäkring
 • Hedvig
 • Hjälp
 • SvEn
 • Få ett prisförslag
  Få ett prisförslag

  Vad är en försäkringspremie?

  Försäkringspremien är det belopp du betalar månadsvis för att vara skyddad av din försäkring. En försäkringspremie är den summa pengar en individ eller ett företag betalar för en försäkring. Beloppet är baserat på den risk som en försäkringstagare medför, i många fall på individuell nivå.

  Försäkringspremien betalas av försäkringstagaren, för att täckas av exempelvis bil-, hem- eller olycksfallsförsäkring. Efter intjänandet är premien den främsta inkomst som försäkringsbolaget har. Den representerar också en skuld, eftersom försäkringsgivaren måste tillhandahålla täckning för anspråk mot försäkringen, alltså ersättning för en skada eller förlust. Om inte premien betalas av individen eller verksamheten kan policyn upphävs.

  Under 2000-talets andra decennium ökade premieinkomsterna för svenska försäkringsbolag med över 40%, samtidigt som de utbetalade ersättningarna var i princip oförändrade. Det är en av anledningarna till att Hedvig skapades.


  Tariff

  Tariffer är fasta prislistor som bestämmer premierna som försäkringsbolag kan debitera konsumenter för försäkringsprodukter som säljs av dem. När premier tas ut är försäkringsbolagen inte tillåtna att variera de priser som debiteras på en försäkring.


  Combined ratio

  Combined ratio beräknas i huvudsak genom att lägga till förlustkvoten och kostnadskvoten. Förlustkvoten beräknas genom att dividera de totala förlusterna med de totala insamlade försäkringspremierna. Ju lägre andel, desto lönsammare är försäkringsbolaget och vice versa.


  Ordlista

  Gör som tiotusentals andra,
  få omedelbar hjälp med Hedvig