Vad är ett försäkringsvillkor?

Ett försäkringsvillkor är en beskrivning av det fullständiga skyddet som du som försäkringstagare har vid utfallet av en skada eller oväntad händelse skulle ske. Villkoren beskriver även förutsättningarna för när din försäkring gäller, till exempel om din bostad har godkänt lås eller inte.

Villkoren, även kallat "policyvillkor", identifierar alltså de allmänna krav för det som försäkringen täcker. Du kan läsa samtliga våra försäkringsvillkor här.

Vad är försäkringsbrev?

Försäkringsbrev är en handling du får från ditt försäkringsbolag. Den innehåller detaljerad information om vad som gäller för just din försäkring och är ett avtal mellan dig och försäkringsbolaget.

Försäkringar
HemförsäkringVillaförsäkringStudentförsäkringBilförsäkringOlycksfallsförsäkringHundförsäkringKattförsäkring
© 2023 Hedvig AB

Tulegatan 2A
113 58 Stockholm
Org.nr. 559093-0334