Vad är ett försäkringsvillkor?

Ett försäkringsvillkor är en beskrivning av det fullständiga skyddet som du som försäkringstagare har vid utfallet av en skada eller oväntad händelse skulle ske. Villkoren beskriver också förutsättningarna för när din försäkring gäller, till exempel om din bostad måste ha ett godkänt lås eller hur stöldbegärlig egendom ska förvaras.

Villkoren, som även kallas "policyvillkor" eller "försäkringspolicy", identifierar alltså de allmänna krav för det som försäkringen täcker och måste alltid tillhandahållas av försäkringsbolaget till kunden. Hos Hedvig finns alla dina viktiga dokument i appen, och du kan även se våra villkor här.

Vad är ett försäkringsbrev?

Försäkringsbrev är en handling du får från ditt försäkringsbolag. Den innehåller detaljerad information om vad som gäller för just din försäkring och är ett avtal mellan dig och försäkringsbolaget.

Produkt- och förköpsinformation

Utöver villkoren finns två ytterligare dokument som ger viktig information inför att du tecknar en ny försäkring. Det ena kallas för IPID och innehåller produktinformation i ett standardiserat format, som ger en överskådlig bild av vad försäkringen innehåller och inte innehåller. Det andra är ett dokumentet med förköpsinformation om bland annat betalning av premien, uppsägning och vad som påverkar priset.