Villaförsäkring

Försäkra huset till fullvärde · Ingen bindningstid

Villaförsäkring för hus och hem

En hemförsäkring med skydd för din villa eller radhus, inklusive dig, din familj och era saker. Få personlig service vid stora skador och små olyckor. Och drulle ingår alltid.

Villor på rad bakom en fotbollsplan.

Personlig hjälp vid stora och små skador

Villaförsäkringen täcker bland annat brand, vattenskador och angrepp från skadedjur. Du får snabbt hjälp av vårt serviceteam med erfarenhet av att hantera både stora och små ärenden.

Ditt hus är försäkrat till fullvärde

Fullvärdesförsäkring ingår alltid, vilket betyder att du kan få ett nytt hus återuppbyggt ifall det skulle totalförstöras i en olycka.

Mobiltelefon ligger på fönsterbrädan i ett hus.

Allt samlat på ett ställe

I Hedvig-appen kan du enkelt anmäla skador och få personlig service med ett klick. Våra försäkringsexperter står redo att hjälpa dig när det behövs.

Skyddet i vår villaförsäkring

Täcker allt ifrån olyckor på tomten till vattenläckor på övervåningen. Inklusive solceller, robotgräsklippare och laddstation för elbilen.

Försäkringens innehåll

Skyddet kan ge ersättning vid olika typer av vattenskador t.ex. om en tvättmaskin läckt okontrollerat eller ett badrum svämmat över. Du kan få ersättning både för att åtgärda skadorna på lägenheten samt för andra merkostnader under reparationen.

 • 01

  När vätska eller ånga plötsligt och oberäknat har strömmat ut från ledningssystem för vatten, värme eller avlopp och anordning till sådant system.

 • 02

  När vätska eller ånga plötsligt och oberäknat har strömmat ut från badrum, duschrum eller annat våtutrymme som har golvbrunn och som är byggt enligt den byggnorm och de branschregler samt branschens råd och anvisningar som gällde vid byggnads- eller installationstillfället

 • 03

  När vätska eller ånga plötsligt och oberäknat har strömmat ut från diskmaskin, kyl eller frys vid strömavbrott eller fel på anläggningen

 • 04

  När vätska eller ånga plötsligt och oberäknat har strömmat ut från akvarium

Vi hjälper dig med reparation, ersättningsboende och sanering om det skulle börja brinna i din villa eller någon annan försäkrad byggnad. Och om ditt hus blir totalskadat ersätter vi dig med en likadan eller motsvarande villa.

 • 01

  Totalskadat hus efter brand

 • 02

  Explosion

 • 03

  Blixt

 • 04

  Frätande gas som bildats vid oavsiktlig upphettning av plast

 • 05

  Sanering av sot orsakad av öppen låga

Din försäkring ersätter stöld och skadegörelse på dina saker vid inbrott och skador på ditt hus som begåtts av någon som olovligen tagit sig in. Skyddet gäller också för vinden och källaren, samt om tjuven gjort inbrott i ditt garage eller i t.ex. ett gemensamt cykelförråd. Försäkringen gäller även vid stöld och skadegörelse av saker som du har med dig utanför din bostad.

 • 01

  Din villa och övriga byggnader är fullvärdesförsäkrade för stöld, skadegörelse & inbrott. För laddstation till elbil och uttag för motorvärmare är ersättningen max 50 000 kr.

 • 02

  Försäkringen ersätter stöld och skadegörelse på dina saker som förvaras i ditt hus vid inbrott upp till maximalt 1 500 000 kr.

 • 03

  Försäkringen täcker kostnaden för låsbyte i ditt bostadshus om du förlorat nyckeln vid skada som kan ersättas enligt försäkringsvillkoret. Låsbyte ersätts med maximalt 10 000 kr.

 • 04

  Vid stöld och skadegörelse på dina saker utanför din villa ges ersättning med maximalt 75 000 kr per skadehändelse.

 • 05

  Försäkringen ersätter stöld av dina saker som förvaras i bil under förutsättning att du utnyttjat de låsmöjligheter som fanns. Vid stöld ur bil är ersättningen maximalt 5 000 kr.

Din försäkring ersätter skador på:

 • 01

  Installationer för larm, bredband, värme, vatten, avlopp, ventilation, gas eller elektricitet

 • 02

  Hushållsmaskin som gått sönder (endast ytliga skador och skönhetsfel ersätts inte)

 • 03

  På livsmedel i kyl och frys vid strömavbrott eller fel på kyl eller frys

 • 04

  På tvätt i tvättmaskin eller torktumlare vid fel på maskinen

Under alla delar av ombyggnationen av huset skyddar vi dig. Med hjälp av den här delen av skyddet kan du t.e.x få ersättning vid stöld av material och verktyg ur verktygsbodar som du köpt för att genomföra renoveringen. Det är viktigt att du meddelar oss innan du börjar så att vi kan anpassa din försäkring.

 • 01

  Ditt hus under till-, om- eller uppbyggnad

 • 02

  Byggbod

 • 03

  Material

 • 04

  Verktyg

Drabbas ditt hus av skadedjur kan du få ersättning för sanering och reparation upp till 4 000 000 kr. Skyddet gäller sanering av husbock, hästmyra, myror, getingar, råttor, möss och andra bostadsinsekter, samt när vilda djur tar sig in och orsakar skada i ditt hem.

 • 01

  Fackmannamässig sanering

 • 02

  T.ex. rådgivning, fällor, mekanisk eller kemisk sanering

 • 03

  Skador från vilda djur (älg, ren, bäver) som tagit sig in i din villa

 • 04

  Ersättning: upp till 4 000 000 kr

Skulle dina saker bli skadade p.g.a översvämning, snötryck, storm, hagel, regn, kyla eller jordskalv kan du få ersättning från oss.

 • 01

  Vatten som till följd av skyfall, snösmältning, stigande sjö eller vattendrag strömmar från markytan in i byggnad genom dörrpost, ventil eller liknande (alltså inte genom grund eller liknande) eller inomhus tränger upp ur mynningen på avloppsledning eller anordning ansluten till den (t.ex. handfat).

 • 02

  Storm (minst 21 m/s), t.e.x. något blåser omkull på huset

 • 03

  Hagel, kyla eller regn

 • 04

  Jordskalv (minst 4 på richterskalan), jordras, bergras, lavin

Vårt rättsskydd kan ge dig ersättning för att t.ex. anlita advokat/ombud om du hamnar i en rättslig tvist. Skyddet gäller i tvister som prövas i tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen.

 • 01

  Advokat och representation i domstol

 • 02

  Krav enligt skadeståndslagen

 • 03

  Vårdnadstvist

 • 04

  Arvstvist

 • 05

  Fastighetstvist

 • 06

  Upp till 250 000 kr i ersättning, självrisk 25% av totalbeloppet

Vårt ansvarsskydd gäller när någon kräver dig på skadestånd för att ha skadat honom eller henne eller dennes ägodelar. Vi ersätter kostnader för utredning och förhandling samt så betalar vi både rättegångskostnader och skadestånd om du vållat skadan.

 • 01

  T.ex. om ditt handfat gått sönder i en lägenhet

 • 02

  T.ex. vattenskada från ditt hus som drabbar grannarna

 • 03

  T.ex. Hunden orsakar bitskador

 • 04

  Utredning och förhandling

 • 05

  Representation i domstol

 • 06

  Max 5 000 000 kr i ersättning per försäkringsår och person/sakskada

Du kan få ersättning om du är i ett land där det utbryter krig eller det sker en naturkatastrof, ja då flyger vi hem dig till Sverige och ersätter dig för de nödvändiga och skäliga kostnaderna.

 • 01

  Reseskydd i 45 dagar

 • 02

  Evakuering vid naturkatastrof, jordskalv, vulkanutbrott

 • 03

  Evakuering vid krig

 • 04

  Evakuering vid epidemi

Vårt reseskydd gäller de första 45 dagarna på din resa och ersätter kostnader om du blir akut sjuk, råkar ut för olycksfall eller får akuta tandskador. Vi flyger även hem dig till Sverige för vidare vård om det bedöms nödvändigt.

 • 01

  Olycksfall, akut sjukdom, akuta tandbesvär

 • 02

  Avbruten resa p.g.a att närstående person avlidit/allvarligt sjuk/skadad

 • 03

  Läkarvård och logi

Överfallsskydd kan ge dig ersättning om du blir utsatt för brott, t.ex. misshandel, rån, ofredande eller sexualbrott. Skyddet kan också ge dig ersättning om du skulle bli utsatt för försök till brott.

 • 01

  Misshandel

 • 02

  Rån

 • 03

  Sexualbrott

 • 04

  Ofredande om du är under 18 år

 • 05

  8 000 kr - 150 000 kr i ersättning

 • 06

  Ingen självrisk

Ersättning om du drabbas av psykisk ohälsa som en direkt följd av en skadehändelse som är ersättningsbar via hemförsäkringen.

 • 01

  Försäkringen ersätter kristerapi i form av tio behandlingar hos en terapeut eller psykolog.

 • 02

  Gäller utan självrisk, men behandling och alla kostnader behöver godkännas av oss i förväg.

 • 03

  Maximalt 15 000 kr i ersättning.

Vår drulleförsäkring gäller när du har sönder saker som du äger genom en plötslig och oförutsedd händelse. Vi hjälper dig t.e.x när du spiller kaffe på datorn, tappar mobilen i marken eller sätter dig på glasögonen. Drulle ingår alltid utan extra kostnad.

 • 01

  Plötslig, oförutsedd och yttre skada

 • 02

  Plötslig, oförutsedd och yttre händelse

 • 03

  T.ex. om du skulle spilla kaffe på din dator

 • 04

  T.ex. om du tappar din mobiltelefon i marken

 • 05

  T.ex. om du sätter dig på dina glasögon

 • 06

  Max 50 000 kr i ersättning per skadehändelse

Ditt hus

Försäkrat till fullvärde

Det betyder att om ditt hus skadas eller helt förstörs finns inget maxbelopp på ersättningen för att återställa huset.

Dina saker

1 500 000 kr

Alla dina ägodelar är försäkrade upp till totalt 1 500 000 kr.

Självrisk

1 750 kr

Självrisk är den kostnad du själv behöver stå för vid en skada eller förlust.

Reseskydd

45 dagar

Reseskyddet täcker dig under de 45 första dagarna av din resa och gäller över hela världen.

Viktiga dokument

Läs mer om skyddet i våra villkor.

Villkor Villaförsäkring pdfFörköpsinformation Villaförsäkring pdfProduktfaktablad Villaförsäkring pdf

Har du en fråga?

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om vår villahemförsäkring.

I skyddet ingår både hus- och hemförsäkring som täcker flera olika skadehändelser, till exempel skador på huset, tomten, dina prylar och kostnader i samband med skadeståndskrav. Ska man sammanfatta det så kan man säga att villaförsäkringen ersätter ekonomiska förluster som du drabbas av om din villa eller privata egendom skulle förloras eller skadas.

Försäkringen ersätter dig också om du skulle råka illa ut när du är på resa, eller om du blir ansvarig för att ha råkat skada andra personer eller deras egendom. Utöver allt det här ersätter din försäkring dig också för kostnader för tvist i domstol. Drulle för plötslig och oförutsedd händelse ingår alltid.

Villaförsäkringen gäller för dig som är försäkringstagare, samt de personer du bor med och som du inkluderar i din försäkring som medförsäkrad. Du kan lägga till information om medförsäkrade direkt i Hedvig-appen, så anges de i ditt försäkringsbrev.

Försäkringsbolag använder olika benämningar på försäkringen, vilket kan göra det krångligt att förstå vad den omfattar. I Hedvigs villaförsäkring ingår både hemförsäkring och skydd för själva huset och tomten, medan vissa andra bolag delar upp det i två olika försäkringar. Begreppet ”Villahemförsäkring” kan användas som en kombination av de olika delarna. Men för oss är det alltså samma sak.

Hur mycket du får betala för en villaförsäkring beror på flera olika faktorer. Generellt sett kostar det mer att försäkra ett hus än en lägenhet. Priset påverkas också av var du bor, storleken på huset, när det byggdes och hur många i hushållet som ska försäkras. För att hårdra det kan man säga att varje ny kund till ett försäkringsbolag medför en risk. Det är den risken du betalar för.

Vi på Hedvig har som mål att ge dig ett så rättvist och korrekt pris som möjlighet. Du ska bara betala för det du behöver och få ett komplett skydd, utan att ta höjd för kostnader som inte är relevanta för hur du lever. Högst upp på sidan kan du beräkna ditt pris på bara en minut.

Ja, vår villaförsäkring ersätter sanering av råttor, möss och bostadsinsekter som tagit sig in i villan genom att vi betalar för fackmannamässig sanering i form av rådgivning, fällor, mekanisk eller kemisk sanering.

Skulle din villa drabbas av husbock, hästmyra eller andra träskadeinsekter så betalar försäkringen för sanering samt reparation av bärande byggnadsdelar som blivit skadade till följd av angreppet.

Om vilda djur tar sig in i villan (inte råttor, möss, gnagare eller insekter) och orsakar skador så ersätter även försäkringen detta.

När du behöver hjälp med sanering av ohyra eller träskadeinsekter ska du vända dig direkt till vår partner Nomor. De är proffs på det här och hjälper dig med den delen av din försäkring som täcker bekämpning av skadedjur. Gör en anmälan på nomor.se dygnet runt, eller via telefon 0771-122 300 (vardagar 7-17). Du betalar ingen självrisk.

Ja, villaförsäkringen ersätter skador på dina försäkrade saker som orsakats av blixtnedslag. Det gäller bland annat din robotgräsklippare, och annan så kallad ”lös egendom” som omfattas av din försäkring. Hos Hedvig är även din åkgräsklippare försäkrad upp till 35 000 kr.

Ja, vår villaförsäkring täcker din laddstation för elbil och uttag för motorvärmare med upp till 50 000 kr i ersättning. Det gäller både om du bor i eget hus eller en bostadsrätt, och inkluderar laddkabel för elbil som du äger i anslutning till den försäkrade bostaden. Skyddet gäller för de flesta skadehändelser som täcks av försäkringen, såsom eldsvåda, vattenläcka, skadegörelse och naturkatastrof.

En eldsvåda i ditt hus är en dramatisk syn och kan leda till kostsam förstörelse. Utöver att ersätta de saker som har förstörts i en brand, hjälper försäkringen dig med reparation, sanering, ersättningsboende och andra merkostnader till följd av branden.

Om ditt hus brinner ner och blir totalförstört får du ersättning för ett motsvarande hus och kan få ett nytt hus återuppbyggt. Fullvärdesförsäkring ingår alltid i Hedvigs villaförsäkring, vilket innebär att ditt hus är försäkrat till sitt fulla värde, utan begränsat belopp för ersättning.

Försäkringen ersätter dig om ditt hus, inredningen eller dina saker skadas genom vätska eller ånga som oberäknat strömmat ut från bland annat:

 • Ledningssystem för vatten, värme eller avlopp eller anordning till sådant system (t.ex. tvättställ eller värmepanna)

 • Badrum, duschrum eller annat våtutrymme som har golvbrunn och som är byggt enligt den byggnorm och de branschregler samt branschens råd och anvisningar som gällde vid byggnads- eller installationstillfället

 • Kyl eller frys vid strömavbrott eller fel på anläggningen.


Försäkringen ersätter skador på yt- och tätskikt (t.ex. kakel, golv, plastmatta och fuktspärr) och dess anslutning till installationer eller övriga byggnadsdelar genom vilket läckage uppstått, så länge yt- och tätskikten är monterade av behörig installatör som utfärdat godkänt kvalitetsdokument.

4 av 5

Visar genomsnittet av 568 omdömen från våra kunder. Alla som haft en skada får ett mejl med inbjudan till att lämna omdöme. Läs mer

60%

9%

6%

6%

19%

Mer om villaförsäkringen

En vattenskada kan uppstå efter läckage i köket.

Hjälp vid vattenskada

Så hjälper vi dig om du råkar ut för vatten- och fuktskada efter ett läckage i din villa.

Vattenskada i hus
Villor på rad bakom några träd.

Solceller på huset

Hemförsäkringen täcker solceller som du installerar på taket eller tomten.

Hemförsäkring för solceller
[DESCRIBE THE IMAGE]

Skadedjur och ohyra

Villaförsäkringen skyddar mot skadedjur i huset, där bland annat sanering ingår.

Skadedjursförsäkring

Få hjälp med ditt köp

Teckna via telefon

9.00–16.00

Alltid med ◰

Mer för dig

Bilförsäkring

Försäkra bilen utan bindningstid

Se ditt pris
Två personer håller om varandra.
Olycksfallsförsäkring

Extra trygghet vid olycksfall

Se ditt pris
Hund ligger i en svart fåtölj.
Djurförsäkring

För din hund eller katt

Försäkringar

HemförsäkringVillaförsäkringStudentförsäkringBilförsäkringOlycksfallsförsäkringHundförsäkringKattförsäkring

© 2023 Hedvig AB

Tulegatan 2A
113 58 Stockholm
Org.nr. 559093-0334