Försäkringsperiod

Försäkringsperiod innebär tiden som försäkringen är giltig och börjar från första startdatumet på din försäkring. Det är alltså den period som det försäkrade objektet omfattas av den tecknade försäkringen.

Vanligtvis sträcker sig försäkringsperioden under 12 månader, även kallat försäkringsår. Under den perioden är priset, självrisker och villkoren för försäkringen fastställda och kan sällan ändras förens en ny försäkringsperiod inleds. Hos många försäkringsbolag gäller även en bindningstid under samma period, med undantag för Hedvig.

När du tecknar en försäkring har du möjlighet att själv ange det startdatum du vill ha på din försäkring, alltså den första dagen som giltighetstiden på din försäkring ska börja gälla.