Finansiell information

Hedvig Försäkringsgrupp består av Hedvig AB, org. nr. 559093-0334 samt det helägda dotterbolaget Hedvig Försäkring AB, org. nr. 559245-5223. Här hittar du årsrapporter och rapporter om solvens och finansiell ställning, så kallad SFCR (Solvency and Financial Condition Report).

Rapporter

Försäkringar
© 2023 Hedvig AB

Malmskillnadsgatan 32
SE-111 51, Stockholm
Org.nr. 559093-0334