Finansiell information

Hedvig Försäkringsgrupp består av Hedvig AB, org. nr. 559093-0334 samt det helägda dotterbolaget Hedvig Försäkring AB, org. nr. 559245-5223. Här hittar du årsrapporter och rapporter om solvens och finansiell ställning, så kallad SFCR (Solvency and Financial Condition Report).

Se även Hedvig-gruppen i siffror 2023.

Rapporter

Gemensam rapport för Hedvig Försäkringsgrupp och Hedvig Försäkring AB:

Gemensam rapport för Hedvig Försäkringsgrupp och Hedvig Försäkring AB.