Bilförsäkring

Vi gör bytet åt dig · Ingen bindningstid

Försäkra bilen flexibelt och säkert

En bilförsäkring för alla behov, utan bindningstid. Få vägassistans 24/7, personlig service i Hedvig-appen och välj den verkstad som passar dig.

Bil med öppen motorhuv, som två personer försöker laga.

Smidigt skydd för hela din bil

Behöver du laga ett stenskott, byta batteri eller få vägassistans? Reparation på valfri verkstad och bärgningshjälp dygnet runt ingår.

Har du redan en bilförsäkring?

Vi jämför priset och hjälper dig byta bilförsäkring. Din nya försäkring aktiveras när den gamla går ut. De flesta som jämför får ett lägre pris hos Hedvig.

Mobilhållare bredvid ratten i bil.

Snabb hjälp, alltid bara ett klick bort

I Hedvig-appen får du snabbt hjälp av vårt serviceteam, var du än befinner dig. Oftast kan vi sköta hela kontakten med verkstaden där du lämnat in bilen.

Skyddet i bilförsäkringen

Försäkra bilen med helförsäkring, halvförsäkring eller trafikförsäkring.

Vad innehåller försäkringen?

Trafikförsäkringen skyddar föraren, passagerarna och personer utanför bilen vid en olycka. Det är en försäkring som alla bilägare enligt lag måste teckna för att få köra runt på vägarna. Försäkringen gäller oavsett vem som vållar en trafikskada.

 • 01

  Ersätter personskador vid trafikolycka

 • 02

  Skyddar föraren och passagerarna

 • 03

  Skyddar personer utanför bilen

 • 04

  Ersätter skäliga rättegångskostnader

 • 05

  Självrisk: 1 500 kr

Trafikförsäkringen skyddar när du som bilförare orsakar skador på annans egendom med din bil. Alla bilägare måste enligt lag teckna en trafikförsäkring för att få köra runt på vägarna.

 • 01

  Ersätter skador på annans fordon

 • 02

  Ersätter skador på annans övriga egendom

 • 03

  Självrisk: 1 500 kr

Skydd för brandskador på bilen vid brand, åsknedslag eller explosion. Om vi inte anser att bilen går att reparera ersätter vi stället bilens värde med kontanter motsvarande bilens marknadsvärde. Vi ersätter inte sånt som bilägare kunnat förebygga eller undvika genom underhåll och service, exempelvis brand som uppstår genom kortslutning, frost eller köld.

 • 01

  Ersätter brandskador på bilen

 • 02

  Skyddar vid brand, åsknedslag eller explosion

 • 03

  Självrisk: 2 000 kr

Skyddet kan ge ersättning för att laga stenskott samt byta vindruta, sidoruta och bakruta som spräckts eller krossats. Med helförsäkringen får du dessutom skydd vid skada på lyktglas, glastak eller liknande glas till följd av en trafikolycka eller skadegörelse.

 • 01

  Skyddar vid reparation eller byte av vind- sido- eller bakrutor

 • 02

  Skyddet kan ge ersättning för att laga stenskott samt byta vindruta, sidoruta och bakruta som spräckts eller krossats

 • 03

  Hjälp vid alla glasskador, t.e.x stenskott

 • 04

  Om rutan kan repareras är självrisken 0 kr

 • 05

  Om rutan behöver bytas ut gäller annan självrisk, se ditt villkor

Med räddningshjälp och bärgning kan du få ersättning för kostnader i samband med assistans vid trafikolycka eller annat driftstopp. Även starthjälp och hemtransport ingår.

 • 01

  Väghjälp vid trafikolycka

 • 02

  Väghjälp vid annat driftstopp

 • 03

  Väghjälp vid punktering

 • 04

  Starthjälp, hemtransport och merkostnader ingår

 • 05

  Självrisk: 1 750 kr

Vid stöld eller inbrott i din bil kan skyddet ge ersättning för skador på bilen eller för en ny bil. Självriskens storlek beror på om bilen var olåst eller låst vid stölden. Avmonterade bildelar och hjul måste förvaras inlåsta. Stöld av mobiltelefon i bil ingår ej.

 • 01

  Ersätter stöld och inbrott i, samt av, din bil

 • 02

  Kan ersätta stöld ur bil när du är på resa

 • 03

  Lås bilen för att minimera självrisken

Innehåller skydd för motor, batteri och funktion mot plötsliga skador, för både elbil och vanliga bensinbilar. En auktoriserad verkstad måste undersöka felet för att avgöra om maskinskadeskyddet kan användas. Försäkringen gäller tills bilen är 8 år eller kört max 10 000 mil.

 • 01

  Expertsupport samt maskin- och elektronikskydd

 • 02

  Gäller i 8 år, eller upp till 10 000 mil

 • 03

  Skyddar vid allvarliga fel på motorn, växellådan, styrelektroniken m.m.

 • 04

  Självrisk: varierar mellan 5 000 kr och 8 000 kr

Få hjälp med advokatkostnader och ersättning för vissa tvister som har med din bil och ditt bilägande att göra. Rättsskyddet gäller inte tvister eller anspråk som har med uthyrning att göra. Skyddet gäller inte heller för brottmål som avser rattfylleri, hastighetsöverträdelse, körning mot rött ljus, olovlig körning eller där strängare straff än böter ingår i straffskalan.

 • 01

  Hjälp vid tvister om din bil

 • 02

  Hjälp med advokatkostnader

 • 03

  Självrisk: 20% (som lägst 2 000 kr)

Skyddet hjälper dig och/eller dina passagerare vid psykisk ohälsa som en direkt följd av trafikolycka eller rån.

 • 01

  Behandling av legitimerad psykolog i Sverige

 • 02

  Max 10 terapitillfällen per försäkrad

 • 03

  Krishjälpen gäller maximalt 12 månader

 • 04

  Ingen självrisk

Vagnskadeförsäkringen ingår i helförsäkringen. Skyddet ersätter skador på bilen vid trafikolycka, skadegörelse eller annan yttre händelse, exempelvis skador på karossen om ett träd faller på bilen. Helförsäkringen är främst aktuell för bilar som är äldre än 3 år och som saknar vagnskadegaranti.

 • 01

  Ersätter skador på bilen

 • 02

  Gäller vid trafikolycka, skadegörelse eller annan yttre händelse

 • 03

  Passar för bilar äldre än 3 år

 • 04

  Självrisk: 5 000 kr

 • 05

  Ingen självrisk vid viltolycka

 • Valfri verkstad

  Lämna in bilen på första bästa verkstad, eller välj den du föredrar.

 • Laga stenskott

  Kostnadsfritt! Du slipper självrisken om vindrutan går att laga.

 • Kollision med djur

  Kör du på ett djur gäller helförsäkringen utan självrisk för plåtskador.

 • Förare under 25 år

  Vår bilförsäkring har inte högre självrisk för yngre förare.

Viktiga dokument

Försäkringsvillkor och information.

Villkor Helförsäkring Bil pdfProduktfaktablad Bilförsäkring pdfFörköpsinformation Bilförsäkring pdf

Frågor och svar

Här har vi svarat på vanliga frågor om att försäkra sin bil.

Trafikförsäkringen, som du måste ha enligt lag, är inkluderad i alla bilförsäkringar. Halvförsäkring passar för nya bilar som är max 3 år gamla, eftersom de redan omfattas av vagnskadegaranti. För bilar mellan 3-10 år rekommenderas helförsäkring. Hur länge du bör helförsäkra bilen beror bland annat på bilens värde.

Helförsäkringen innehåller samma skydd som halvförsäkringen, plus vagnskadeförsäkring. Den ersätter skador på din bil om du krockar, kör i diket, råkar ut för skadegörelse eller om ett träd faller ner på bilen. Detta skydd gäller även om din bil skulle totalförstöras. Halvförsäkringen täcker alltså inte skador på din egen bil vid kollision. Men om du krockar och det är den andra förarens fel, blir det den personens trafikförsäkring som ersätter skadorna på din bil.

Nej, det är två olika saker. Men det är lätt att förväxla dem.

Vagnskadegarantin fungerar mer som en försäkring än en garanti, och ingår oftast de tre första åren när du köper en ny bil i Sverige. Den har ungefär samma skydd för vagnskada som i en helförsäkring och täcker bland annat reparation av plåtskador på karossen efter en trafikolycka. Skillnaden är att vagnskadegarantin som ingår i bilköpet ofta har en högre självrisk än vagnskadeskyddet som du tecknar hos ditt försäkringsbolag.

Nybilsgaranti är något annat. Man kan säga att det är en garanti från tillverkaren på att alla delar i bilen fungerar som de ska, men den täcker inte fel på bilen som orsakats av en olycka. Nybilsgaranti brukar gälla mellan 2-7 år från att bilen tagits i trafik, beroende på bilmärke.

Vare sig det handlar om en parkeringsskada eller ett stopp mitt på motorvägen, kan du förvänta dig snabb hjälp. Det är upp till dig var du vill reparera bilen. Oftast kan vi sköta kontakten med verkstaden, så att du kan tänka på annat.

Om du behöver bärgning ringer du Assistancekåren på +46 10 45 99 222, så är de snabbt på plats vid din bil.

Du anmäler skadan enkelt i Hedvig-appen, och får snabb utbetalning för vanliga skador.

Ja, både halv- och helförsäkringen omfattar batteri i elbilar och hybrider. Men batteriet i en elbil täcks även ofta av en garanti i 5 till 8 år. Det innebär att du får ett nytt batteri från tillverkaren om det skulle sluta fungera inom den tiden.

Det finns andra delar och tillbehör som är unika för elbilar, till exempel batteri för framdrivning och kylsystem för högvoltsbatteri. Vilka komponenter som omfattas framgår i försäkringens skydd för maskinskada, som gäller tills bilen är 8 år gammal eller har körts max 10 000 mil.

Du kan laga stenskott gratis om du har Hedvigs halv- eller helförsäkring. Ifall hela rutan behöver bytas betalar du 2.000 kr i självrisk.

Skyddet för maskinskada ingår i när du tecknar en halv- eller helförsäkring. Det täcker oförutsedd skada och fel på delar som påverkar bilens funktion, som exempelvis drabbar motor, generator, styrelektronik med mera.

 • Om bilen är mindre än 5 år gammal, och har gått mindre än 6.000 mil, är självrisken 5.000 kr.

 • Om bilen är 5–8 år gammal, och har gått 6.000–9.999 mil, är självrisken 8.000 kr.

 • När bilen är över 8 år gammal, eller har gått 10.000 mil, gäller inte maskinskadeskyddet längre.

Läs mer om maskinskadeförsäkring

Även när du är yngre ska det vara lätt för dig att använda försäkringen om något händer, både när det gäller små och stora skador. Därför har vi ingen högre självrisk för dig under 25 år.

Oavsett vilket försäkringsbolag du väljer, så är månadspriset något dyrare för dig som är yngre. Det beror på att yngre bilförare är inblandade i fler olyckor. Men med Hedvigs bilförsäkring behöver du alltså inte betala högre självrisk för att du är ung.

Läs mer om bilförsäkring för unga och studenter.

Bilförsäkringen ska vara tecknad på den som huvudsakligen använder bilen, men du kan låna ut din bil tillfälligt till vänner, familj och andra du känner. Självklart måste alla som kör bilen ha körkort för att försäkringen ska gälla.

Ja, bilförsäkringen gäller i de länder som är anslutna till det så kallade Gröna kortet-området. De flesta länder i Europa ingår i detta område – på Trafikförsäkringsföreningens hemsida kan du se exakt vilka.

Ta med dig bilens registreringsbevis och ditt försäkringsbrev när du kör bilen utomlands. Försäkringsbrevet hittar du i Hedvig-appen. Det intygar att bilen har trafikförsäkring, vilket täcker ditt ansvar för skador i trafiken som du olyckligtvis skulle orsaka.

I vissa länder, exempelvis Albanien, Moldavien och Turkiet, måste du också ha ett så kallat grönt kort som försäkringsbevis. Se vilka länder det gäller hos Trafikförsäkringsföreningen och kontakta oss via appen i god tid innan du ska åka, så skickar vi hem ett grönt kort med posten till dig.

Absolut. Bärgning täcks av halv- och helförsäkringen, både om du drabbas av driftstopp, punktering eller är med om en olycka. Då ingår transport till närmaste verkstad. Både du som kör bilen och passagerarna får också ersättning för hemtransport. Det gäller även om bilen har stulits.

4 av 5

Visar genomsnittet av 196 omdömen från våra kunder. Alla som haft en skada får ett mejl med inbjudan till att lämna omdöme. Läs mer

61%

12%

7%

2%

18%

Mer om vår bilförsäkring

Så hjälper vi dig

Få hjälp med stenskott, batteribyte eller motorhaveri. Bara ett klick bort.

Anmäl bilskada
Bil i farten ökar sin körsträcka på vägen.

Rätt skydd för din bil

Behöver du hel- eller halvförsäkring? Eller bara trafikförsäkring för din bil?

Välj rätt skydd
Siluett av par framför solnedgången utanför en bil.

Enkelt att byta

Om bilen redan är försäkrad kan du välja att automatiskt byta till Hedvig.

Byta bilförsäkring
Fler guider och artiklar

Få hjälp med ditt köp

Teckna via telefon

9.00–16.00

Alltid med ◰

Fler försäkringar

Green chair in living room
Hemförsäkring

För lägenhet och hus.

Hund sitter i förarsätet i en bil.
Hundförsäkring

För dig och din hund

Se ditt pris
Två personer håller om varandra.
Olycksfallsförsäkring

Extra trygghet vid olycksfall.

Se ditt pris

Försäkringar

HemförsäkringVillaförsäkringStudentförsäkringBilförsäkringOlycksfallsförsäkringHundförsäkringKattförsäkring

© 2023 Hedvig AB

Tulegatan 2A
113 58 Stockholm
Org.nr. 559093-0334