• Hemförsäkring
 • Bilförsäkring
 • Djurförsäkring
 • Hedvig
 • Hjälp
 • SvEn
 • Få ett prisförslag
  Få ett prisförslag

  Försäkringsanspråk

  Ett försäkringsanspråk är en formell begäran från försäkringstagaren till ett försäkringsbolag om täckning eller ersättning för en täckt förlust eller försäkringshändelse. Försäkringsbolaget validerar anspråket (eller nekar anspråket). Om det godkänns kommer försäkringsbolaget att utfärda betalning till den försäkrade eller en godkänd intressent på den försäkrades vägnar. Försäkringsanspråk hos Hedvig görs enkelt i Hedvigs app i form av en röstinspelning av vad som hänt.

  Se även ersättningsanspråk

  Ordlista