Vad innebär försäkringsbelopp?

Försäkringsbeloppet är det belopp som motsvarar det sammanlagda marknadsvärdet av den försäkrade egendomen och blir den högsta möjliga ersättning du kan få ut om hela egendomen skadas eller försvinner. I försäkringsvillkoren har vissa saker ett försäkringsbelopp som motsvarar det fulla värdet, medan till exempel en cykelförsäkring kan ha ett maxbelopp per cykel.

Försäkringar
HemförsäkringVillaförsäkringStudentförsäkringBilförsäkringOlycksfallsförsäkringHundförsäkringKattförsäkring
© 2023 Hedvig AB

Tulegatan 2A
113 58 Stockholm
Org.nr. 559093-0334