Definitioner av Bostad

En bostad är ett hus, lägenhet eller rum som en eller flera människor bor i. Bostäder kategoriseras även utifrån upplåtelseform – till exempel hyresrätt, bostadsrätt, ägarlägenhet och eget hus. I försäkringstermer kan din bostad benämnas som ”försäkringsställe”, vilket är den adress där du bor och där försäkringen gäller.

Till bostaden hör sådant utrymme som är sammanbyggt och har direkt dörrförbindelse med bostaden. Fristående garage, uthus och liknande samt källar-, vinds- och annat förrådsutrymme som inte har dörrförbindelse, räknas inte som bostad. Däremot kan sådana utrymmen täckas av din hemförsäkring enligt gällande villkor.

Lägenhet

Lägenhet är en bostadstyp. Idag finns två olika upplåtelseformer av lägenheter i Sverige, hyresrätt och bostadsrätt. Att bo i andra hand eller att vara inneboende är två boendeformer som innebär att du hyr lägenheten, eller en del av lägenheten, från bostadsinnehavaren. Om du äger lägenheten är det viktigt att du har ett bostadsrättstillägg i din hemförsäkring.

Hus

Ett hus kan både vara en fristående villa eller ett sammankopplat radhus. Om du äger huset behöver du en försäkring som också täcker själva byggnaden – exempelvis tak, fasad, tomt och andra byggnadsdelar – ofta kallad Villahemförsäkring eller bara Villaförsäkring. Men upplåtelseformen för ett hus kan även vara bostadsrätt eller att du hyr hela eller delar av huset.

Bostadsförsäkring

Oavsett vilken upplåtelseform du har för bostaden du bor i, så erbjuder Hedvig hemförsäkringar som täcker dig, dina saker, ditt hem och din familj.