Våra villkor

Hemförsäkring Hyresrätt

Senaste versionen:


Äldre versioner:


Godkända lås:

Senaste versionen:

Äldre versioner:

Senaste versionen:

Äldre versioner:

Hemförsäkring Bostadsrätt

Senaste versionen:


Äldre versioner:


Godkända lås:

Senaste versionen:

Äldre versioner:

Senaste versionen:

Äldre versioner:

Hemförsäkring Hus & villa

Senaste versionen:

Äldre versioner:


Godkända lås:

Senaste versionen:

Äldre versioner:

Senaste versionen:

Äldre versioner:

Hemförsäkring Student

Förnyade eller tecknade fr.o.m. 2024.02.01

Äldre versioner:

Förnyade eller tecknade fr.o.m. 2022.11.01

Förnyade eller tecknade från 2022.04.19

Förnyade eller tecknade från 2022.01.01


Godkända lås:

Förnyade eller tecknade fr.o.m. 2024.02.01

Äldre versioner:

Förnyade eller tecknade fr.o.m. 2022.11.01

Förnyade eller tecknade fr.o.m. 2022.04.19

Förnyade eller tecknade t.o.m. 2021.03.31 med startdatum före 2021.04.01

Är något otydligt? Ta hjälp av vår ordlista.