Legal information

Hedvig AB, org. nr. 559093-0334, med registrerad adress Tulegatan 2A, 113 58 Stockholm, står under Finansinspektionens tillsyn som distributör av försäkringar i enlighet med lag (2018:1219) om försäkringsdistribution. Hedvig AB är registrerat som försäkringsförmedlare hos Finansinspektionen och förmedlar försäkringar på den svenska marknaden för Hedvig Försäkring AB:s och Eir Försäkring AB:s räkning.

Hedvig AB är registrerat som försäkringsdistributör hos Bolagsverket. Registreringen avser samtliga skadeförsäkringsklasser. Du kan kontrollera det via Bolagsverket. Om du begär det ska Finansinspektionen upplysa dig om huruvida en anställd hos Hedvig AB har rätt att distribuera försäkringar samt vilket slag av försäkringar rätten gäller. Ansvarig för Hedvig AB:s försäkringsdistribution är Robert Collin.

Förmedling av försäkringar

Du kan kontrollera Hedvig AB:s, Hedvig Försäkring AB:s och Eir Försäkring AB:s tillstånd hos FI. Hedvig AB lämnar inte rådgivning som grundar sig på en opartisk och personlig analys som avses i lag (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Hedvig AB har sin ansvarsförsäkring hos QBE Insurance (Europe) Ltd., UK filial Sverige. Se längst ner på sidan för kontaktuppgifter. På våra försäkringsavtal tillämpas försäkringsavtalslagen (2005:104). Genom att teckna en försäkring hos Hedvig godkänner du att information rörande försäkringen och Hedvig AB enbart tillhandahålls i digital form. Om du önskar informationen i annan form än digital, maila till team@hedvig.com eller kontakta Hedvig AB direkt i din app.

Försäkringsgivare för Hedvig AB:s försäkringar är Hedvig Försäkring AB, org. nr. 559245-5223, Tulegatan 2A, 113 58 Stockholm och Eir Försäkring AB, org. nr. 559166-0617. Hedvig Försäkring AB och Eir Försäkring AB är försäkringsgivare för samtliga försäkringar som distribueras av Hedvig AB.

Hedvig AB får ersättning från Hedvig Försäkring AB utifrån den totala premievolymen och inte försäkringsaffärens tekniska resultat. Hedvig AB får ersättning från Eir Försäkring AB utifrån försäkringsaffärens tekniska resultat. Varken Hedvig Försäkring AB, Eir Försäkring AB eller något annat försäkringsföretag har ett kvalificerat innehav i Hedvig AB.

Hedvig Försäkring AB och Eir Försäkring AB står under Finansinspektionens tillsyn som försäkringsaktiebolag och är registrerat hos Bolagsverket som försäkringsaktiebolag. Hedvig AB, Hedvig Försäkring AB och Eir Försäkring AB står under, avseende reklam och marknadsföring, Konsumentverkets tillsyn. Hedvig AB och Eir Försäkring AB står, avseende dataskyddsområdet, under Integritetsmyndighetens tillsyn.

Allmän information

Ett krav ska riktas mot Hedvig eller QBE inom tre år efter att ha fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande. Den högsta ersättningen som kan betalas ut för en enskild skada är 1 250 618 euro. Under ett år kan ersättning för skador uppgå till som mest 2 501 236 euro.

Klagomålsansvarig

Robert Collin är utsedd klagomålsansvarig på Hedvig AB. Du hittar information om vår klagomålshantering här.

Kontakt

Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 Stockholm
finansinspektionen@fi.se
fi.se
T: 08-408 980 00

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
bolagsverket@bolagsverket.se
bolagsverket.se
T: 0771-670 670

Hedvig Försäkring AB
Tulegatan 2A, 113 58 Stockholm
hedvig@hedvig.com
hedvig.com
T: 010-45 99 200
Org. nr. 559245-5223

Eir Försäkring AB
Box 3132, 103 62 Stockholm
info@eirforsakring.se
Org. nr. 559166-0617

QBE Insurance (Europe) Ltd., UK, Sverige Filial
Sveavägen 13, 111 57 Stockholm
T: 08-587 514 00

Konsumentverket
Box 48, 651 02 Karlstad
konsumentverket@konsumentverket.se
konsumentverket.se
T: 0771-42 33 00

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114, 104 20 Stockholm
imy@imy.se

Andra vägar för rådgivning och prövning

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Konsumenternas Försäkringsbyrå ger privatpersoner oberoende och kostnadsfri vägledning om pension, försäkring och skadereglering men prövar inte tvister.

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215, 104 51 Stockholm
konsumenternas.se
T: 0200-22 58 00

Konsumentverket

Du kan även vända dig till Konsumentverket och deras upplysningstjänst Hallå Konsument, eller den kommunala konsumentvägledningen för råd och hjälp. För att se vad just din kommun erbjuder, se din kommuns hemsida.

Hallå Konsument
Box 48, 651 02 Karlstad
hallakonsument.se
T: 0771-525 525

Allmänna Reklamationsnämnden

Du som är privatperson har möjlighet att göra en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). ARN prövar kostnadsfritt tvister mellan företag och privatpersoner efter att företaget tagit slutlig ställning, förutsatt att tvisten rör mer än 2000 kr.

Cookies

En cookie är en liten datafil som lagras i din dator. Hedvig värnar om din integritet och ditt förtroende är vår mest värdefulla tillgång. Här förklaras hur vi samlar in och använder cookies och hur vi skyddar din integritet i samband med detta.

Användning av cookies

För att ge dig som Hedvig-användare en så bra upplevelse som möjligt använder vi cookies på denna webbplats, och liknande tekniker i våra appar. Dessutom kan cookies från tredje part användas i de fall vi använder externa tjänster för att förbättra produkten. Hedvig använder två typer av cookies, dels sessionsbaserade cookies, som försvinner så fort du stänger ner din webbläsare, men även mer långlivade cookies för vissa syften.

Syftet med cookies

Huvudsyftet med Hedvigs användning av cookies är för att förbättra de tjänster vi erbjuder. Vi använder cookies för att hantera inloggningar och öka säkerheten för våra användare, att analysera användare och användarbeteende anonymt för att veta vilka delar av tjänsten vi bör förbättra, att analysera hur våra mailutskick fungerar och att vi skickar information som du som användare uppskattar, samt för att komma ihåg inställningar och andra val som du gör på våra webbplatser.

Hantera dina cookies

Om du inte vill att vi använder cookies kan du enkelt ändra dina cookie-inställningar här. Du kan också ändra inställningarna i din webbläsare som hindrar Hedvig och andra från att registrera cookies på din dator. Sådana inställningar innebära dock att vissa funktioner på de flesta webbplatser inte kommer att fungera.

Om du vill kan du i de flesta webbläsares inställningar välja att bara stänga av spårning, vilket innebär att Hedvig inte samkör data från våra egna och i förekommande fall våra partners webbplatser.

För att göra samma sak på din telefon kan du för iOS under integritets- och reklaminställningar välja att begränsa spårning. För Android gör du detta under Google-inställningar och annonser.

Läs mer om hur Hedvig behandlar dina personuppgifter.