Vad är ett ersättningsanspråk?

Vid en skadeanmälan till försäkringsbolaget så är ersättningsanspråket det du anmäler. Alltså vad som skadats och kvitton på detta så försäkringsbolaget kan estimera dagens värde på det som skadats. Vad som i slutändan är ersättningsbart beror på om försäkringsvillkoren täcker skadan eller inte.

Vad innebär full täckning?

Full täckning är när någon form av försäkring tillhandahåller det som kallas full betalning (t.ex. utan avdragsgilla kostnader eller begränsning av försäkringen) av alla förluster som orsakats av de faror och risker som försäkrats mot vid ett försäkringsanspråk.

Försäkringar
HemförsäkringVillaförsäkringStudentförsäkringBilförsäkringOlycksfallsförsäkringHundförsäkringKattförsäkring
© 2023 Hedvig AB

Tulegatan 2A
113 58 Stockholm
Org.nr. 559093-0334