Vad är ett ersättningsanspråk?

Vid en skadeanmälan till försäkringsbolaget så är ersättningsanspråket det du anmäler. Alltså vad som skadats och kvitton på detta så försäkringsbolaget kan estimera dagens värde på det som skadats. Vad som i slutändan är ersättningsbart beror på om försäkringsvillkoren täcker skadan eller inte.

Ersättning

Ersättning är det belopp som betalats till försäkringstagaren vid en skadeanmälan, när skadan eller förlusten täckts av försäkringsvillkoret. För att ersättningen för ett föremål ska motsvara dagens värde, gör man så kallade åldersavdrag från inköpspriset på varor och produkter.

Vad är ersättningsbart?

Det som den försäkrade kan få ersättning för vid en skada eller sjukdom som uppfyller kraven enligt villkoren. Hur mycket du får utbetalt meddelas från försäkringsbolaget efter att du gjort en skadeanmälan som innehåller ditt så kallade ersättningsanspråk.

Vad innebär full täckning?

Full täckning är när någon form av försäkring tillhandahåller det som kallas full betalning (t.ex. utan avdragsgilla kostnader eller begränsning av försäkringen) av alla förluster som orsakats av de faror och risker som försäkrats mot vid ett försäkringsanspråk.

Vad innebär skäliga och nödvändiga kostnader?

Detta innebär att man endast har rätt till skälig ersättning för de mest nödvändiga kostnaderna som krävs för att hamna i ett läge där du kan fortsätta med din vardag under skadeperioden. Det kan innebära att man kan behöva bo i en annan del av staden när det gäller ersättningsboende eller att försäkringen ersätter kostnaden för ett 3-stjärnigt hotell, men inte 5-stjärningt hotell, om båda finns tillgängliga.

Vad innebär avbrottsersättning?

Om du skulle behöva avbryta en resa så kan du få ersättning i ditt reseskydd för kostnader du gått miste om med hjälp av något som kallas avbrottsersättning. Avbrottsersättning får du i alla Hedvigs hemförsäkringar, oavsett hur du bor, från vår studentförsäkring till villaförsäkring.