Vad är ett överfallsskydd?

Överfallsskydd ger dig ersättning om du blir utsatt för brott – till exempel misshandel, rån, övergrepp och ofredande. Det kan också gälla om du skulle bli utsatt för försök till brott. Överfallsskydd ingår som en del av flera skydd i hemförsäkringen. Du får ersättning med ett engångsbelopp beroende på vilket brott du utsatts för.

Överfallsskydd i hemförsäkringen täcker:

  • Misshandel (som inte är ringa) eller rån

  • Grov misshandel med livshotande skada

  • Grovt rån

  • Sexualbrott

  • Ofredande om du är under 18 år

  • Ersättning: 8 000 kr – 150 000 kr

  • Gäller utan självrisk