Förlust

Inom försäkringsbranschen kan begreppet förlust ha flera betydelser. Dels kan det handla om att något du äger går sönder eller försvinner, till exempel i en stöld. Det kan också vara en händelse som leder till förlust vi ett senare tillfälle, till exempel om en vattenskada i din lägenhet gör att du behöver hitta ett tillfälligt boende, vilket i längden blir en ekonomisk förlust på grund av omkostnader. Inom ekonomi är det en förlust om intäkter minus kostnader blir negativt. Målet med en försäkring är att du ska hamna i samma ekonomiska situation som innan skadan skedde.

Orsak till förlust

I försäkringstermer innebär en förlust att du blivit av med något. Om detta händer och förlusten täcks av din försäkring kan du göra ett ersättningsanspråk. Försäkringen tar hänsyn till både vad som har gått förlorat och orsaken till förlusten. Orsak till förlust innebär farorna som kan orsaka eller utlösa en förlust eller skada. Den kan vara direkt (händelsen omedelbart före förlusten) eller indirekt (del av en oavbruten kedja av händelser som leder till förlusten).