Reseskydd i hemförsäkringen

Tom bagagevagn utanför flygplats.

I hemförsäkringen ingår en reseförsäkring, så kallat reseskydd. Den ger skydd för dig och din familj vid trubbel på resa. Här reder vi ut vanliga frågor om reseskyddet.

Vad täcker mitt reseskydd?

Med det reseskydd du har i vår hemförsäkring hjälper vi till i 45 dagar under din resa vid akut olycksfall, akut sjukvård, akuta tandbesvär eller om du blir tvungen att avbryta resan på grund av att något allvarligt har hänt med en närstående hemma. Det gäller också om ni tvingas evakuera resmålet på grund av det utbryter krig, naturkatastrof eller epidemi.

Försäkringen ersätter bland annat kostnader för läkarvård, behandling och hjälpmedel, samt nödvändiga merkostnader för logi, hemresa och fortsatt resa. Det är alltid flygbolaget som ansvarar för återbetalning och ombokning för inställda flyg.

Reseskyddet kan ge ersättning för:

 • Kostnader för läkarvård, medicin m.m.

 • Merkostnader för hemresa eller fortsatt resa

 • Merkostnader för logi

 • Outnyttjad resekostnad

 • Kostnader för närståendes resa till svårt sjuk

 • Kostnader för hemtransport av avliden eller för begravning

När gäller reseförsäkringen?

Vårt reseskydd gäller i 45 dagar per resa till alla länder, men inte till de länder som Utrikesdepartementet (UD) avråder att resa till. Resmålet ska vara utomlands eller vara planerad att pågå under minst två dagar, med undantag för arbetsresa, resor i tjänsten eller för aktiviteter med avsikten att tjäna pengar. Så fort du lämnar din försäkrade bostad påbörjas resan. Som första sjukdag räknas dagen för första läkarbesöket.

Vem gäller reseskyddet för?

Reseförsäkringen gäller dig som privatperson och dem du permanent bor med, såsom familj, sambo och andra personer som är medförsäkrade i din hemförsäkring. Du kan också få ersättning för sådant som påverkar din resa via din medresenär, om hen till exempel skulle bli allvarligt sjuk och tvingas avbryta resan.

Hur gäller ett avbeställningsskydd?

Hur fungerar egentligen avbeställningsskydd och när gäller det? Vi får många frågor om vad som händer om man skulle bli sjuk eller drabbas av något bara dagar innan man ska ut och resa. Då behöver du ett avbeställningsskydd, vilket du vanligtvis har om du betalar resan med kort.

Avbeställningsskydd ingår i många kortförsäkringar och kan betala tillbaka pengar om det händer något allvarligt innan du påbörjar resan. Det kräver oftast ett läkarintyg. Om det däremot finns risk för att ångrar dig eller får ändrade planer, kan du i flesta fall lägga till ett avbeställningsskydd för det när du bokar resan. Vill du veta mer om vad som gäller rekommenderar vi dig att läsa på om avbeställningsskydd hos Konsumenternas.

Två personer går på randonee-skidor uppför fjället.

Ingår avbeställningsskydd i hemförsäkringen?

Vissa hemförsäkringar inkluderar ett utökat avbeställningsskydd till ett högre månadspris, i andra hemförsäkringar ingår det inte alls. Kolla alltid med ditt försäkringsbolag innan du köper en dyr resa. Hedvig har inget avbeställningsskydd för inställda flyg eller på grund av sjukdom. Avbeställningsskydd ingår vanligtvis via kredit- eller betalkortet, se bara till att betala resan med kortet. Om du köper en dyr resa kan du behöva komplettera skyddet för att täcka hela resans pris. Det gäller också om du vill ha ett skydd för att kunna ångra en bokad resa.

Behöver jag ett reseintyg?

I vissa länder behöver du ett reseintyg om du blir sjuk eller skadar dig och behöver vård. Det är ett officiellt dokument på engelska som bekräftar att du täcks av en reseförsäkring. Du kan enkelt hämta ditt reseintyg direkt i Hedvig-appen.

Tänk på att kraven för reseintyg kan förändras över tid och att det är bäst att hålla sig uppdaterad om regler och rekommendationer på myndigheters hemsidor. Det finns också olika typer av intyg för utlandsresor, exempelvis vaccinationsbevis och hälsocertifikat, som är bra att hålla koll på beroende på vart du ska resa.

Du kan också behöva ett speciellt reseintyg om du ska ansöka om visum till vissa länder – exempelvis Kuba, Ryssland och Iran. Och om du ska åka skidor i Italien behöver du numera intyg på att du har ansvarsförsäkring, vilket ingår i din hemförsäkring.

Om du ska resa utanför Norden, men inom Europa, rekommendera vi dig att beställa ett EU-kort hos Försäkringskassan. Kortet ger dig rätt till samma sjukvård och tandvård som landets egna invånare, men det är inte en försäkring och täcker inte extra utgifter som exempelvis ambulansflyg hem.

Behöver jag köpa extra försäkring för hyrbil?

Hyr en bil, men tänk på att det är viktigt att ha en hyrbilsförsäkring om bilen skulle skadas. Det vanligaste är att du tecknar försäkringen när du hyr bilen. Betalar du resan med ditt kreditkort kan du ha turen att en hyrbilsförsäkring ingår. Men oftast är den inte heltäckande och därav behöver du komplettera skyddet. Om du känner dig osäker rekommenderar vi dig att hyra bilen från en auktoriserad och välkänd aktör.

Var noga med att fråga biluthyrningsföretaget om en försäkring som heter ”third party liability insurance” ingår. Den täcker skador som du orsakar på andra bilar, förare och passagerare, samt föremål utanför bilen. Utöver den kan du behöva lägga till en försäkring som också täcker skador på bilen du kör.

Kan jag utöka mitt reseskydd?

Hemförsäkringen innehåller ett bra grundskydd i 45 dagar på resa. I dagsläget kan Hedvig inte utöka ditt reseskydd, men det är något vi jobbar på för framtiden. Om du gör ett kortare besök på hemorten (mindre än 30 dagars), där avsikten är att åka tillbaka till samma resmål, innebär det inte att en ny 45-dagarsperiod påbörjas. Behöver du ett utökat reseskydd kan vi tipsa om försäkringsbolaget Gouda som erbjuder en utökad reseförsäkring.

Vanliga frågor och svar

Vårt reseskydd gäller de första 45 dagarna på din resa och ersätter kostnader om du blir akut sjuk, skadar dig eller får akuta tandskador. Vi flyger även hem dig till Sverige för vidare vård om det bedöms nödvändigt.

 • Olycksfall, akut sjukdom och akuta tandbesvär

 • Avbruten resa på grund av att närstående person blivit allvarligt sjuk, skadat sig eller avlidit

 • Läkarvård och logi

 • Inget maxbelopp för ersättning

 • Självrisk 1 750 kr


Om du blir allvarligt sjuk eller skadas utomlands, kontakta Hedvig Global Assistance på +45 38 48 94 61. Vid akut situation, kontakta SOS direkt.

Om du är i ett land där det utbryter krig eller det sker en naturkatastrof flyger vi hem dig till Sverige och ersätter dig för de nödvändiga och skäliga kostnaderna.

Reseskyddet täcker hemresan vid evakuering på grund av:

 • Krig eller krigsliknande tillstånd

 • Utbryter epidemi / pandemi

 • Naturkatastrof, t.ex. jordskalv eller vulkanutbrott

Med resekostnad menar vi det belopp som du före skadetillfället betalat för:

 • övernattning på hotell eller motsvarande

 • stuga eller lägenhet som du hyrt av privat uthyrare i högst 45 dagar under förutsättning att du har ett hyresavtal

 • färdbiljett, logi och annat arrangemang hos resebyrå eller transportföretag

 • hyrd bil hos biluthyrningsföretag

 • liftkort, greenfee, hyra av sportutrustning samt bokade evenemang och utflykter som du inte kunnat utnyttja och som du inte kan få tillbaka från annat håll.

Blir du akut sjuk eller allvarligt skadad kan vi dessutom stå för extra resekostnader i samband med att du behöver resa hem. Det gäller även om du behöver resa hem till en närstående person i Sverige som har blivit allvarligt sjuk eller skadad.

Merkostnader är oplanerade kostnader som uppkommer till följd av att något har hänt under resan. Om en behörig läkare på resmålet bedömer att du behöver ändra din planerade resa, kan försäkringen stå för merkostnader för bland annat logi, hemresa och fortsatt resa.