Reseskydd i hemförsäkringen

Tom bagagevagn utanför flygplats.

I hemförsäkringen ingår en reseförsäkring, så kallat reseskydd. Den ger skydd för dig och din familj vid trubbel på resa. Här reder vi ut vanliga frågor om reseskyddet.

Vad täcker mitt reseskydd?

Med det reseskydd du har i vår hemförsäkring hjälper vi till i 45 dagar under din resa vid akut olycksfall, akut sjukvård, akuta tandbesvär eller om du blir tvungen att avbryta resan på grund av att något allvarligt har hänt med en närstående hemma.

Försäkringen ersätter bland annat kostnader för läkarvård, behandling och hjälpmedel, samt nödvändiga merkostnader för logi, hemresa och fortsatt resa. Det är alltid flygbolaget som ansvarar för återbetalning och ombokning för inställda flyg.

När gäller reseförsäkringen?

Vårt reseskydd gäller i 45 dagar per resa till alla länder, men inte till de länder som Utrikesdepartementet (UD) avråder att resa till. Resmålet ska vara utomlands eller vara planerad att pågå under minst två dagar, med undantag för arbetsresa och resor i tjänsten. Så fort du lämnar din försäkrade bostad påbörjas resan.

Vem gäller reseskyddet för?

Reseförsäkringen gäller dig som privatperson och dem du permanent bor med, såsom familj, sambo och andra personer som är medförsäkrade i din hemförsäkring. Du kan också få ersättning för sådant som påverkar din resa via din medresenär, om hen till exempel skulle bli allvarligt sjuk och tvingas avbryta resan.

Hur gäller avbeställningsskydd?

Hur fungerar egentligen avbeställningsskydd och när gäller det? Vi får många frågor om vad som händer om man skulle bli sjuk eller drabbas av något bara dagar innan man ska ut och resa. Då behöver du ett avbeställningsskydd, vilket du vanligtvis lägger till när du bokar din resa eller får via ditt betalkort. Avbeställningsskydd ingår nämligen ofta i kortförsäkringar och kan betala tillbaka pengar om det händer något allvarligt innan du påbörjar resan. Vill du veta mer om vad som gäller rekommenderar vi dig att läsa mer om avbeställningsskydd hos Konsumenternas.

Två personer går på randonee-skidor uppför fjället.

Behöver jag ett reseintyg?

I vissa länder behöver du ett reseintyg om du blir sjuk eller skadar dig och behöver vård. Det är ett officiellt dokument på engelska som bekräftar att du täcks av en reseförsäkring. Varken reseintyget eller din försäkring gäller i länder ditt UD avråder dig att resa till. Du kan enkelt hämta ditt reseintyg i Hedvig-appen med några klick.

Tänk på att kraven för reseintyg kan förändras över tid och att det är bäst att hålla sig uppdaterad om regler och rekommendationer på myndigheters hemsidor. Det finns också olika typer av intyg för utlandsresor, exempelvis vaccinationsbevis och hälsocertifikat, som är bra att hålla koll på beroende på vart du ska resa.

Du kan också behöva ett speciellt reseintyg om du ska ansöka om visum till vissa länder – exempelvis Kuba, Ryssland och Iran. Och om du ska åka skidor i Italien behöver du numera intyg på att du har ansvarsförsäkring, vilket ingår i din hemförsäkring.

Om du ska resa utanför Norden, men inom Europa, rekommendera vi dig att beställa ett EU-kort hos Försäkringskassan. Kortet ger dig rätt till samma sjukvård och tandvård som landets egna invånare, men det är inte en försäkring och täcker inte extra utgifter som exempelvis ambulansflyg hem.

Ingår avbeställningsskydd i hemförsäkringen?

Vissa hemförsäkringar inkluderar ett utökat avbeställningsskydd till ett högre månadspris, i andra hemförsäkringar ingår det inte alls. Kolla alltid med ditt försäkringsbolag innan du köper en dyr resa. Hedvig har inget avbeställningsskydd för inställda flyg eller på grund av akut sjukdom. Avbeställningsskydd ingår vanligtvis via kredit- eller betalkortet, se bara till att betala resan med kortet. Om du köper en dyr resa kan du behöva komplettera skyddet för att täcka hela resans pris.

Behöver jag köpa extra reseförsäkring?

Hyr en bil, men tänk på att det är viktigt att ha en hyrbilsförsäkring om bilen skulle skadas. Det vanligaste är att du köper försäkringen när du hyr bilen.

Har du reseförsäkring i din hemförsäkring eller betalar du din resa med ditt kreditkort kan du ha tur att hyrbilsförsäkringen ingår. Men oftast är den inte heltäckande och därav behöver den oftast kompletteras för att du ska få ett heltäckande skydd vid olycka. Hyr inte bil av någon dodgy biluthyrare nere på hörnet, välj en auktoriserad och välkänd aktör. Det ökar möjligheterna att få snabb hjälp om problem skulle uppstå.

Biluthyrningsföretagen brukar erbjuda en försäkring som heter ‘third party liability insurance’, så fråga efter det när du hyr din bil. Om en sådan försäkring inte ingår när du hyr bil, spring. Det är svårt att svara på vilken hyrbilsförsäkring som passar just dig, men testa att googla ‘bra och billig hyrbilsförsäkring på resa’.

Kan jag utöka mitt reseskydd?

Hemförsäkringen innehåller ett bra grundskydd i 45 dagar på resa. I dagsläget kan Hedvig inte utöka ditt reseskydd, men det är något vi jobbar på för framtiden. Om du gör ett kortare besök på hemorten (mindre än 30 dagars), där avsikten är att åka tillbaka till samma resmål, innebär det inte att en ny 45-dagarsperiod påbörjas. Behöver du ett utökat reseskydd kan vi tipsa om Gouda som erbjuder reseförsäkringar med utökat reseskydd.

Reseskyddets innehåll

Vårt reseskydd gäller de första 45 dagarna på din resa och ersätter kostnader om du blir akut sjuk, skadar dig eller får akuta tandskador. Vi flyger även hem dig till Sverige för vidare vård om det bedöms nödvändigt.

  • Olycksfall, akut sjukdom och akuta tandbesvär

  • Avbruten resa på grund av att närstående person blivit allvarligt sjuk, skadat sig eller avlidit

  • Läkarvård och logi

  • Ingen självrisk

  • Inget maxbelopp för ersättning


Blir du allvarligt sjuk utomlands, kontakta Hedvig Global Assistance på +45 38 48 94 61. Vid akut situation, kontakta SOS direkt.

Du kan få ersättning om din start på resan blir försenad, exempelvis om något plötsligt händer som gör att du inte kommer i tid till flygplatsen. Detta kallas för Resestartsskydd. Du får ersättning för skäliga merkostnader som uppstår för att du ska kunna ansluta dig till resan.

Om du är i ett land där det utbryter krig eller det sker en naturkatastrof flyger vi hem dig till Sverige och ersätter dig för de nödvändiga och skäliga kostnaderna.

  • Evakuering vid krig

  • Evakuering vid epidemi

  • Evakuering vid naturkatastrof, jordskalv, vulkanutbrott

Försäkringar
HemförsäkringVillaförsäkringStudentförsäkringBilförsäkringOlycksfallsförsäkringHundförsäkringKattförsäkring
© 2023 Hedvig AB

Tulegatan 2A
113 58 Stockholm
Org.nr. 559093-0334