Godkända lås

Här kan du läsa mer om vilka lås och partners som är godkända enligt våra försäkringsvillkor.

Hedvig godkänner följande lås:

  • Ytterdörrar ska ha lås godkänt av Svenska Stöldskyddsföreningen, minst klass 3 enligt SS3522.

  • Glue Lock Version 2 och nyare versioner.

  • Cykel ska vara Iåst med godkänt lås av Svenska Stöldskyddsföreningen.

Partners för “In-Home Delivery”:

  • Glue AB, se aktuella leveranspartners här.

Fullständiga villkor:

Hemförsäkringen ersätter kostnaden för låsbyte i din bostad om du förlorat nyckeln i en skadehändelse som kan ersättas enligt försäkringsvillkoret. Det gäller endast om det är sannolikt att det går att spåra vart nyckeln går och det är sannolikt att den kan komma att användas. Det gäller inte om du kan få ersättning från annat håll, till exempel genom din hyresvärd. Låsbyte ersätts med maximalt 10 000 kr.