Godkända lås

Här kan du läsa mer om vilka lås och partners som är godkända enligt våra försäkringsvillkor.

Hedvig godkänner följande lås:

  • Ytterdörrar ska ha lås godkänt av Svenska Stöldskyddsföreningen, minst klass 3 enligt SS3522.

  • Glue Lock Version 2 och nyare versioner.

  • Cykel ska vara Iåst med godkänt lås av Svenska Stöldskyddsföreningen.

Partners för “In-Home Delivery”:

  • Glue AB, se aktuella leveranspartners här.

Fullständiga villkor:

Försäkringar
HemförsäkringVillaförsäkringStudentförsäkringBilförsäkringOlycksfallsförsäkringHundförsäkringKattförsäkring
© 2023 Hedvig AB

Tulegatan 2A
113 58 Stockholm
Org.nr. 559093-0334