Överskott

Överskott är det belopp med vilket försäkringsgivarens tillgångar överstiger dess skulder. Allt överskott från Hedvigs verksamhet doneras till välgörande ändamål som våra medlemmar väljer. Du kan läsa mer om detta på sidan Om Hedvig.

Försäkringar
HemförsäkringVillaförsäkringStudentförsäkringBilförsäkringOlycksfallsförsäkringHundförsäkringKattförsäkring
© 2023 Hedvig AB

Tulegatan 2A
113 58 Stockholm
Org.nr. 559093-0334