• Hemförsäkring
 • Skyddet
 • Vår service
 • Om Hedvig
 • SvEn
 • Beräkna ditt pris
  Beräkna ditt pris

  Loss ratio / Förlustkvot

  Förlustkvoten används i försäkringsbranschen, vilket representerar förhållandet mellan förluster och intjänade premier. Förluster i förlustkvoter inkluderar betalda försäkringsfordringar och justeringskostnader. Formeln för förlustförhållande är betalda försäkringsfordringar plus justeringskostnader dividerat med totala intjänade premier. Till exempel, om ett företag betalar 80kr i fordringar för varje 160kr i insamlade premier skulle förlustkvoten vara 50%.

  Hedvig – Gör försäkring enkelt

  Se alla våra hemförsäkringar