Försäkrad

Att vara försäkrat innebär att ha ett skydd enligt ett försäkringsvillkor som skyddar dig när något skulle hända dig som täcks av detta villkoret. Du kan vara försäkrad av Hedvig genom våra olika försäkringar för hem och hus.

Försäkringar
HemförsäkringVillaförsäkringStudentförsäkringBilförsäkringOlycksfallsförsäkringHundförsäkringKattförsäkring
© 2023 Hedvig AB

Tulegatan 2A
113 58 Stockholm
Org.nr. 559093-0334