Vattenskada i bostadsrätt

Vad gör man när en vattenskada upptäcks i lägenheten? Vilket ansvar ligger på dig, hur funkar din hemförsäkring och vad kan du kräva av din bostadsrättsförening?

Vatten- eller fuktskada orsakas oftast av ett plötsligt och oförutsett läckage av vätska eller ånga.

Så gör du när du upptäcker en vattenläcka i din bostadsrätt

1. Förhindra att det blir värre

Stäng av vattnet och försök stoppa vattenläckan. Vanligtvis finns ett vred på rören till kranen i handfatet, duschen, disk- eller tvättmaskin. Vrid på vredet för att stänga av den del av vattensystemet som orsakar läckaget. Torka också upp det som läckt ut och flytta på prylar som riskerar att ta skada.

2. Kontakta din bostadsrättsförening

Hör av dig till ordförande eller någon i styrelsen i din förening. Det är praxis att föreningen står för utredning, utrivning och uttorkning av vattenläckaget. Om du är osäker på varifrån det läcker, och i vilken omfattning, ska du även informera dina grannar så att de kan kontrollera att vattnet inte kommer från deras lägenhet.

3. Hör av dig till oss på Hedvig

När du har kontaktat din förening gör du en skadeanmälan till oss, där du berättar om skadan. Vi hjälper till så mycket vi kan under processens gång, men vi kommer inte kunna göra något där och då. Däremot registrerar vi ärendet för att kunna hjälpa dig snabbare när vi sedan har allt underlag vi behöver.

4. Besiktiga vattenskadan och skicka in protokoll

Din förening tar dit en besiktningsman som kollar på vattenskadan och skriver ett besiktningsprotokoll. När protokollet skickats in till oss kan vi meddela vad din bostadsrättsförsäkring kan hjälpa till med. Ett besiktningsprotokoll ska innehålla skadeorsak, hur stort område som är drabbat och åtgärdsförslag. Protokollet kan komma från Polygon, Ocab eller liknande saneringsföretag.

5. Skadehantering och ersättning

Om vi täcker skadan går vi nu vidare med ärendet och ordnar med ersättningsboende om det skulle behövas. Vi beräknar och betalar ut ersättning för de saker (lösöre) som skadats. Det kan röra sig om möbler, kläder och elektronik. Din hemförsäkring täcker också andra nödvändiga kostnader som kan uppstå, till exempel vid en flytt eller om du tillfälligt behöver förvara dina saker på ett lager.

Ett bostadsrättstillägg i din hemförsäkring innebär att vi också kan hjälpa till med det skadade ytskiktet i lägenheten. Det gäller bland annat för golv, kakel, målarfärg och fast inredning. Om din förening har ett kollektivt bostadsrättstillägg för lägenheterna, så kan föreningens försäkring användas istället.

6. Åtgärda och renovera skador

När det är din hemförsäkring som hjälper till med det skadade ytskiktet ska du börja med att ta in en offert på arbetet som ska göras. Skicka sedan offerten till oss så kan vi meddela dig hur stor del av kostnaden vi kan hjälpa till med, varpå du kan välja att tacka ja eller nej till offerten. Du står själv för den eventuella mellanskillnaden, alltså den del av kostnaden i offerten som inte ersätts av oss.

Flyttlådor utanför en lägenhet.

Hur beräknas ersättningen för vattenskador?

Vi gör åldersavdrag i ersättningen om det som ska återställas inte var helt nytt eller nyligen renoverat. Avdraget motsvarar åldern på det material som ska bytas ut. Det görs för att din ersättning ska motsvara skicket, på till exempel ett parkettgolv, innan vattenskadan skedde. Även ersättningen för arbetskostnader anpassas efter skicket. Målet är att värdet på din lägenhet ska vara detsamma som innan skadan.

Vad är en vattenledningsskada?

I regel är det bostadsrättsföreningen som ansvarar för reparation som orsakats av en vattenledningsskada. Det står i Bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Men vad är egentligen skillnaden mellan en vattenledningsskada och en vanlig vattenskada som täcks av din hemförsäkring? Här reder vi ut vad som räknas som vattenledningsskada.

Att tänka på vid renovering av lägenheten

Om du renoverar exempelvis ett badrum är det viktigt att det görs enligt rådande byggnormer och branschregler. Vissa bostadsrättsföreningar har även särskilda regler för att våtrumsrenovering måste göras av behöriga hantverkare med våtrumsintyg.

Om det visar sig att ett badrum inte renoverades enligt branschens riktlinjer, och du saknar intyg och dokument från hantverkaren, så ersätter inte hemförsäkringen eventuella vattenskador.

En bostadsrättsförening består av styrelse och medlemmar.

Bilden visar hur en bostadsrättsförening är uppbyggd.

Vad innebär det att äga en bostadsrätt?

Begreppet bostadsrätt används för att beskriva en lägenhet man själv äger. Men det är inte hela sanningen. När du köper en bostadsrätt köper du egentligen inte en fysisk lägenhet, eller ens en del av fastigheten – utan bara rätten att nyttja en viss lägenhet.

Du, tillsammans med dina grannar, är medlem i en ekonomisk förening som äger fastigheten och därmed också lägenheterna. Du är alltså själv med och äger huset du bor i – allt från lägenheterna och de gemensamma utrymmena till utemiljön.

Styrelsen har uppdraget att se till att bostadsrättsföreningen förvaltas på bästa sätt, men alla medlemmar är gemensamt ansvariga för att boendet fungerar bra.

Håller i en kaffekopp och mobiltelefon

Så hjälper Hedvig dig

Få omedelbar hjälp från ditt serviceteam vid vattenskada. Med vår hemförsäkring för bostadsrätt har du ett bra skydd.

Våra hemförsäkringar

Fler guider