Information om begreppet “vattenledningsskada”

Det har historiskt funnits lite olika tolkningar av vad som räknas som en vattenledningsskada och vad som är en vattenskada. När det är fråga om en vattenledningsskada så betalar bostadsrättsföreningen, och deras försäkringsbolag, för hela reparationen. Om det istället handlar om en vattenskada så hamnar delar av kostnaderna på dig som boende, och då kan du få hjälp av oss på Hedvig.

Matplats i lägenhet

Under 2023 har det kommit ett par avgöranden som gör det tydligare var gränsen går mellan vattenledningsskada och vattenskada. Därför har vi sammanställt denna information till dig som är medlem hos Hedvig. Tanken är att det ska förenkla kontakten med din förening.

Skillnaden mellan vattenskada och vattenledningsskada

Enligt Bostadsrättslagen och bostadsrättsföreningens stadgar är grundregeln att föreningen ansvarar för reparationer på grund av vattenledningsskada. Undantag från huvudregeln finns och gäller om skadan uppstår på grund av vårdslöshet eller försummelse.

Högsta Domstolen har fastslagit följande när det gäller vattenledningsskada: Som vattenledning räknas endast tappvattenledningar, det vill säga ledningar som står under konstant tryck. Det gäller alltså inte avloppsledningar eller ledningar som går till element eller golvvärmesystem. Läcker dessa räknas det istället som en vattenskada.

Högsta domstolen har dock inte sagt något om var gränsen för vattenledningen går, eller om det ens finns någon gräns. I de fall där föreningens försäkringsbolag och ditt försäkringsbolag gör olika tolkningar av begreppet, blir det oklart vem som ska ansvara för vad när det kommer till att reparera skadan. Vi försöker med den här informationen hjälpa dig i kontakten med din förening, för att undvika sådana oklarheter.

Under 2023 har det kommit två oberoende avgöranden som tydliggör hur begreppet vattenledningsskada ska tolkas. Både Allmänna Reklamationsnämnden samt Bostadsrättsnämnden har bedömt att som vattenledning räknas även anordningar för avtappning av vatten och som kopplats till ledningen, eftersom dessa står under konstant tryck. Det kan till exempel vara en blandare.

Allmänna Reklamationsnämnden är en myndighet som prövar tvister mellan konsumenter och företag. Bostadsrättsnämnden är en oberoende nämnd som prövar tvister mellan bostadsrättsföreningar och enskilda medlemmar. Nämnden är bildad av Bostadsrätterna som är Sveriges största intresseorganisation för bostadsrättsföreningar.

I vår skadereglering följer vi alltid de vägledande avgöranden som Allmänna Reklamationsnämnden kommer med. Skulle det komma ett nytt avgörande eller om domstol fastslår en annan tolkning av begreppet vattenledningsskada, kommer vi att anpassa vår skadereglering efter det.

Referenser: