Hemförsäkring Bostadsrätt

Med bostadsrättstillägg och drulle

Hemförsäkring för din bostadsrätt

Innehåller skydd för dig, dina saker, din lägenhet och dem du bor med. En hemförsäkring för stora och små skador, inklusive bostadsrättstillägg och drulle.

Person sitter vid köksbordet i bostadsrätt

Snabb hjälp vid stora och små skador

Hemförsäkringen täcker både enkla och mer omfattande skador. Oavsett om du drabbats av en vattenläcka eller bara krossat mobilskärmen är vårt serviceteam bara ett klick bort.

Hylla med prydnader i en bostadsrätt.

Hemförsäkring med bostadsrättstillägg

Ett extra skydd för skador på fast inredning i din lägenhet. Till exempel parkettgolv, handfat och bänkskivor ingår i försäkringen för bostadsrätt.

Mobiltelefon ligger på sängbord i sovrum.

Inget pappersarbete. Inga telefonköer.

Hantera allt som rör din försäkring i Hedvig-appen. Beskriv din skada i ett röstmeddelande, så hjälper vårt serviceteam dig i appen eller på telefon.

Skydd för dig och din bostadsrätt

Försäkringens innehåll

Skyddet kan ge ersättning vid olika typer av vattenskador t.ex. om en tvättmaskin läckt okontrollerat eller ett badrum svämmat över. Du kan få ersättning både för att åtgärda skadorna på lägenheten samt för andra merkostnader under reparationen.

 • 01

  När vätska eller ånga plötsligt och oberäknat har strömmat ut från ledningssystem för vatten, värme eller avlopp och anordning till sådant system.

 • 02

  När vätska eller ånga plötsligt och oberäknat har strömmat ut från badrum, duschrum eller annat våtutrymme som har golvbrunn och som är byggt enligt den byggnorm och de branschregler samt branschens råd och anvisningar som gällde vid byggnads- eller installationstillfället

 • 03

  När vätska eller ånga plötsligt och oberäknat har strömmat ut från diskmaskin, kyl eller frys vid strömavbrott eller fel på anläggningen

 • 04

  När vätska eller ånga plötsligt och oberäknat har strömmat ut från akvarium

Din försäkring ersätter stöld, skadegörelse på dina saker vid inbrott samt skada på din bostad, som begåtts av någon som olovligen tagit sig in. Försäkringen gäller även för saker i gemensamhetsbyggnad som tillhör bostadsrätten, t.ex. gemensamt garage, samt saker som du har med dig när du är utanför din bostad.

 • 01

  Din bostadsrätt är fullvärdesförsäkrad för stöld, skadegörelse och inbrott. Egen fast bekostad inredning, inglasad balkong, altan, uthus och garage maximalt 200 000 kr. Laddstation för elbil och uttag för motorvärmare maximalt 50 000 kr.

 • 02

  Försäkringen ersätter stöld och skadegörelse på dina saker som förvaras i din bostad vid inbrott med upp till maximalt 1 000 000 kr.

 • 03

  Försäkringen gäller för kostnad för låsbyte i din bostad om du förlorat nyckeln vid en skada som kan ersättas enligt försäkringsvillkoret. Låsbyte ersätts med maximalt 10 000 kr.

 • 04

  Vid stöld och skadegörelse på dina saker utanför din bostad Iämnas ersättning med maximalt 75 000 kr per skadehändelse. För stöldbegärlig egendom, t.ex. pengar, smycken och elektronik, gäller särskilda villkor beroende på var stölden inträffat.

 • 05

  Vid stöld av cykel är ersättningen max 25 000 kr. Vid stöld av tvätt i tvättstuga är ersättningen max 10 000 kr. Vid stöld ur bil är ersättningen max 5 000 kr.

En överhettad mobilladdare eller ett misslyckat försök att fritera pommes frites, bränder uppstår på de mest vardagliga vis. Om det börjar brinna i din lägenhet får du ersättning för brand- och rökskador.

 • 01

  Eld som kommit lös (inte enbart glöd- eller svedskada)

 • 02

  Explosion

 • 03

  Plötslig skada av sot

 • 04

  Blixt

 • 05

  Frätande gas som bildats vid oavsiktlig upphettning av plast

 • 06

  Sanering av sot orsakad av öppen låga

Skulle dina saker bli skadade p.g.a översvämning, snötryck, storm, hagel, regn, kyla eller jordskalv kan du få ersättning från oss.

 • 01

  Vatten som till följd av skyfall, snösmältning, stigande sjö eller vattendrag strömmar från markytan in i byggnad genom dörrpost, ventil eller liknande (alltså inte genom grund eller liknande) eller inomhus tränger upp ur mynningen på avloppsledning eller anordning ansluten till den (t.ex. handfat).

 • 02

  Storm (minst 21 m/s), t.e.x. något blåser omkull på huset

 • 03

  Hagel, kyla eller regn

 • 04

  Jordskalv (minst 4 på richterskalan), jordras, bergras, lavin

Din försäkring ersätter skador på:

 • 01

  Installationer för larm, bredband, värme, vatten, avlopp, ventilation, gas eller elektricitet

 • 02

  Hushållsmaskin som gått sönder (endast ytliga skador och skönhetsfel ersätts inte)

 • 03

  På livsmedel i kyl och frys vid strömavbrott eller fel på kyl eller frys

 • 04

  På tvätt i tvättmaskin eller torktumlare vid fel på maskinen

Vår drulleförsäkring gäller när du har sönder saker som du äger genom en plötslig och oförutsedd händelse. Vi hjälper dig t.e.x när du spiller kaffe på datorn, tappar mobilen i marken eller sätter dig på glasögonen. Drulle ingår alltid utan extra kostnad.

 • 01

  Plötslig, oförutsedd och yttre skada

 • 02

  Plötslig, oförutsedd och yttre händelse

 • 03

  T.ex. om du skulle spilla kaffe på din dator

 • 04

  T.ex. om du tappar din mobiltelefon i marken

 • 05

  T.ex. om du sätter dig på dina glasögon

 • 06

  Max 50 000 kr i ersättning per skadehändelse

Vårt rättsskydd kan ge dig ersättning för att t.ex. anlita advokat/ombud om du hamnar i en rättslig tvist. Skyddet gäller i tvister som prövas i tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen.

 • 01

  Advokat och representation i domstol

 • 02

  Krav enligt skadeståndslagen

 • 03

  Vårdnadstvist

 • 04

  Arvstvist

 • 05

  Fastighetstvist

 • 06

  Upp till 250 000 kr i ersättning, självrisk 25% av totalbeloppet

Vårt ansvarsskydd gäller när någon kräver dig på skadestånd för att ha skadat honom eller henne eller dennes ägodelar. Vi ersätter kostnader för utredning och förhandling samt så betalar vi både rättegångskostnader och skadestånd om du vållat skadan.

 • 01

  T.ex. om ditt handfat gått sönder i en lägenhet

 • 02

  T.ex. vattenskada från ditt hus som drabbar grannarna

 • 03

  T.ex. Hunden orsakar bitskador

 • 04

  Utredning och förhandling

 • 05

  Representation i domstol

 • 06

  Max 5 000 000 kr i ersättning per försäkringsår och person/sakskada

Du kan få ersättning om du är i ett land där det utbryter krig eller det sker en naturkatastrof, ja då flyger vi hem dig till Sverige och ersätter dig för de nödvändiga och skäliga kostnaderna.

 • 01

  Reseskydd i 45 dagar

 • 02

  Evakuering vid naturkatastrof, jordskalv, vulkanutbrott

 • 03

  Evakuering vid krig

 • 04

  Evakuering vid epidemi

Vårt reseskydd gäller de första 45 dagarna på din resa och ersätter kostnader om du blir akut sjuk, råkar ut för olycksfall eller får akuta tandskador. Vi flyger även hem dig till Sverige för vidare vård om det bedöms nödvändigt.

 • 01

  Olycksfall, akut sjukdom, akuta tandbesvär

 • 02

  Avbruten resa p.g.a att närstående person avlidit/allvarligt sjuk/skadad

 • 03

  Läkarvård och logi

Överfallsskydd kan ge dig ersättning om du blir utsatt för brott, t.ex. misshandel, rån, ofredande eller sexualbrott. Skyddet kan också ge dig ersättning om du skulle bli utsatt för försök till brott.

 • 01

  Misshandel

 • 02

  Rån

 • 03

  Sexualbrott

 • 04

  Ofredande om du är under 18 år

 • 05

  8 000 kr - 150 000 kr i ersättning

 • 06

  Ingen självrisk

Ersättning om du drabbas av psykisk ohälsa som en direkt följd av en skadehändelse som är ersättningsbar via hemförsäkringen.

 • 01

  Försäkringen ersätter kristerapi i form av tio behandlingar hos en terapeut eller psykolog.

 • 02

  Gäller utan självrisk, men behandling och alla kostnader behöver godkännas av oss i förväg.

 • 03

  Maximalt 15 000 kr i ersättning.

Om man äger sin lägenhet behöver man en försäkring som täcker själva lägenheten också, inte bara sakerna som finns däri. På försäkringsspråk kallas det för ”bostadsrättstillägg”. Hedvig ersätter kostnaden för att reparera skador på din lägenhet utan beloppsbegränsning.

 • 01

  Vatten- och brandskador på fast inredning (t.ex. ditt kök)

 • 02

  Vatten- och brandskador på ytskikt (t.ex. golv, tak och väggar)

Din lägenhet

Försäkrad till fullvärde

Det betyder att om din lägenhet skadas finns inget maxbelopp på ersättningen för att återställa skadan.

Dina saker

1 000 000 kr

Alla dina saker är försäkrade upp till totalt en miljon kronor.

Reseskydd

45 dagar

Reseskyddet täcker dig under de 45 första dagarna av din resa och gäller över hela världen.

Självrisk

1 750 kr

Självrisk är den kostnad du själv behöver stå för vid en skada eller förlust.

Viktiga dokument

Försäkringsvillkor och information.

Villkor Hemförsäkring Bostadsrätt pdfFörköpsinformation Hemförsäkring Bostadsrätt pdfProduktfaktablad Hemförsäkring Bostadsrätt pdf

Har du en fråga?

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om försäkring för bostadsrätt.

Det som utmärker en hemförsäkring för bostadsrätt är att den också täcker skador på själva lägenheten, inte bara sakerna som finns däri. Detta kallas för bostadsrättstillägg och är till för dig som har köpt din bostad. Skyddet ersätter kostnaden för att återställa skador på delar i din lägenhet som du ansvar för. Det kan till exempel vara att du behöver ett nytt kök och parkettgolv efter en vattenskada.

I övrigt fungerar den som en vanlig hemförsäkring och ger ersättning för olika skadehändelser kopplade till ditt boende, din privata egendom och ekonomiska förluster som kan drabba dig och din familj. Försäkringen täcker också kostnader som uppkommer om du råkar illa ut på en resa eller om du hålls ansvarig för att ha råkat skada andra personer eller deras egendom. Det ingår ett juridiskt skydd om du eller någon i familjen krävs på skadestånd.

Ja, om du äger en bostadsrätt behöver du allra flesta fall ett så kallat bostadsrättstillägg i din hemförsäkring. Undantaget är om din lägenhet omfattas av ett kollektivt bostadsrättstillägg via din bostadsrättsförening. Då kan du välja mellan att också ha eget bostadsrättstillägg och få ett mer omfattande skydd, eller istället teckna vår hemförsäkring för hyresrätt.

Om du äger en bostadsrätt har du ett större ansvar för själva lägenheten än om du bor i en hyresrätt. Bostadsrättstillägg ger dig som bostadsrättsinnehavare ett extra skydd för skador på din lägenhet som du kan vara skyldig att betala för.

Att äga en bostadsrätt innebär att du ansvarar för det inre underhållet i bostadsrätten. Det kan gälla enligt lag och stadgarna i din bostadsrättsförening. Det innebär att du är den som tar ansvar för fast inredning och ytskikt:

 • Till fast inredning räknas köksinredning, vitvaror samt sanitetsgods såsom badkar, toalett, handfat med mera.

 • Till ytskikt räknas väggar, tak och golv inklusive golvmaterial såsom klinker och parkett.

 • Du är även ansvarig för vattenskador som exempelvis läckage från vattenledningar och översvämningar med mera.

Priset beror bland annat på lägenhetens storlek. Du kan räkna med att ett bostadsrättstillägg kostar ungefär 15-30% av hemförsäkringens totala pris. För en lägenhet på 90 m² med fyra rum blir det en tilläggskostnad på cirka 50-90 kr i månaden. Hos vissa försäkringsbolag lägger du till det separat i hemförsäkringen, hos Hedvig är bostadsrättstillägget redan inkluderat i priset.

Din bostadsrättsförening kan teckna ett så kallat ”kollektivt bostadsrättstillägg” via föreningens fastighetsförsäkring. Skyddet gäller ofta för alla lägenheter i föreningen, och då kan det räcka med ett skydd som motsvarar en hemförsäkring för hyresrätt.

Det kan fortfarande finnas fördelar med att ha ett eget bostadsrättstillägg för sin lägenhet och få ett mer omfattande skydd. Därför bör du kolla upp vad som ingår i den kollektiva försäkringen, vilken service försäkringsbolaget erbjuder och vilka möjligheter du har att föra din egen talen om det skulle uppstå en tvist om en skada.

Ja, vi har gjort drulle (även kallat allriskförsäkring) till standard i alla våra hemförsäkringar. Drulle ingår alltid utan extra kostnad och självrisken ligger på 1.750 kr. Drulle gäller när du har otur och något går sönder i en olyckshändelse, till exempel din mobil, laptop eller dina glasögon.

Ja, i hemförsäkringen ingår skydd för din cykel. Det innebär att du kan få upp till 25.000 kronor i ersättning om din cykel blir stulen, råkar ut för skadegörelse eller går sönder i en olycka. Det gäller också de flesta elcyklar. Tänk på att cykeln måste vara låst med ett godkänt lås av Stöldskyddsföreningen (SSF).

Ja, det ingår ett reseskydd för alla typer av resor – en weekend med kompisarna, charter med familjen eller äventyrsresa i alperna. Det gäller under de första 45 dagarna av resan räknat från den dag du lämnar ditt hem. Du får bland annat ersättning för kostnader till följd av akut sjukdom, om du råkar ut för en allvarlig olycka eller om det utbryter ett nödläge på ditt resmål. Reseförsäkringen gäller inte när UD avråder från resor till destinationen.

4.1 av 5

Visar genomsnittet av 1 372 omdömen från våra kunder. Alla som haft en skada får ett mejl med inbjudan till att lämna omdöme. Läs mer

68%

5%

4%

4%

19%

Mer om hemförsäkringen

Läckande handfat kan orsaka vattenskada.

Guide vid vattenläcka

Vad händer om du upptäcker ett läckage i din lägenhet? Vår guide hjälper dig.

Vattenskada i bostadsrätt
Tom bagagevagn utanför flygplats.

Skydd när du reser

Med reseskyddet får du hjälp över hela världen. Drulle ingår också på resan.

Läs mer om reseskydd
Lampa på bord i bostad med hemförsäkring.

Ny i bostadsrätt

Det finns några skillnader som är bra att hålla koll på när du flyttar till bostadsrätt.

Bostadsrätt vs Hyresrätt
Fler artiklar och guider

Få hjälp med ditt köp

Teckna via telefon

9.00–16.00

Alltid med ◰

Fler försäkringar

Två personer håller om varandra.
Olycksfallsförsäkring

Extra trygghet vid olycksfall

Se ditt pris
Bil med öppen motorhuv, som två personer försöker laga.
Bilförsäkring

Försäkra bilen utan bindningstid

Se ditt pris
Katt med kattförsäkring stryker omkring hemma.
Kattförsäkring

För dig och din katt

Se ditt pris

Försäkringar

HemförsäkringVillaförsäkringStudentförsäkringBilförsäkringOlycksfallsförsäkringHundförsäkringKattförsäkring

© 2023 Hedvig AB

Tulegatan 2A
113 58 Stockholm
Org.nr. 559093-0334