Vattenskada i hyresrätt

Vad ska man göra när man råkar ut för en vattenskada i sin hyresrätt? Vilket ansvar ligger på hyresvärden, och vad kan din hemförsäkring hjälpa till med? Här guidar vi dig steg för steg.

Beige soffa i ett vardagsrum med eftermiddagssol.

Grundregeln är att din hyresvärd tar hand om vattenskador, men som hyresgäst har du också ett ansvar.

Gör så här om du råkar ut för vattenskada i hyresrätt

1. Stoppa läckan och förhindra att det blir värre

Stäng av vattnet! Se om du hittar ett vred på rören under kranen, som stänger av vattnet som orsakat läckaget. Flytta undan prylar och sånt som riskeras att skadas av vattenläckan och försök torka upp det som läckt ut. Det viktigaste är att du gör vad du kan för att det inte ska bli värre.

2. Kontakta din hyresvärd

Hör av dig till din hyresvärd och berätta om vattenskadan. Hyresvärden kontaktar sitt försäkringsbolag och gör det som krävs för att förhindra att skadan förvärras. Vi på Hedvig hjälper till så mycket vi kan under processens gång, men vi kommer behöva mer information om skadan innan vi kan gå vidare med ärendet.

3. Besiktning och skadeanmälan

Hyresvärden, eller dess försäkringsbolag, kommer skicka ut någon som besiktigar skadan och lämnar ett besiktningsprotokoll. Det protokollet ska du sedan skicka in till oss. Protokollet används för att se hur mycket som har tagit skada och exakt vad din hyresrättsförsäkring kan hjälpa till med.

4. Ersättningsboende, flytt och förvaring

Om vi täcker skadan hjälper vi till med ersättningsboende ifall det skulle behövas, och ersätter merkostnader som uppstått på grund av skadan. Merkostnader är nödvändiga utgifter som du inte hade haft om det inte vore för skadan, till exempel om du behöver förvara något på lager tillfälligt.

5. Få ersättning för dina skadade prylar

Vi går nu vidare och beräknar din ersättning för sakerna som skadats. Det kan till exempel vara kläder, möbler, elektronik och andra prylar som du anger i din skadeanmälan. När vi värderar sakerna som drabbats utgår vi främst från dagens marknadsvärde – vad någon är villig att betala för dem idag på exempelvis Blocket. Vi tar också hänsyn till hur gamla sakerna är, och ibland även deras skick.

En person inreder sin lägenhet med tavlor.

Hyresgästens kontra hyresvärdens ansvar för vattenskador

Din hyresvärd har ansvar för lägenhetens skick medan du bor där. Som hyresgäst måste du direkt meddela hyresvärden när du upptäcker en vattenläcka, men det är hyresvärden som ansvarar för att åtgärda vattenskadan.

Om det visar sig att du har varit vårdslös, och till exempel inte har följt hyresvärdens ordningsregler, så kan en del av ansvaret för vattenskadan läggas på dig. Det är fortfarande hyresvärden som ska åtgärda skadorna, men hen kan ställa skadeståndskrav på dig som hyresgäst. Då finns det ett så kallat ansvarsskydd i hemförsäkringen som kan hjälpa dig.

Rätten till billigare månadshyra

Om din bostaden blir obeboelig så har du rätt till hyresreducering, alltså att hyresvärden sänker din månadshyra tillfälligt. Det är lagstadgat enligt hyreslagen.

Även om du har 100% hyresreducering och inte betalar någon hyra alls, så kan kostnaden för ett tillfälligt boende överstiga vad du vanligtvis betalar. Då kan hemförsäkringen ersätta de merkostnader som tillkommer för att du måste bo någon annanstans än hemma.