Nyhet - Olycksfallsförsäkring Läs mer

 • Våra försäkringar
 • Varför Hedvig
 • Hedvig-appen
 • Hjälp
 • SvEn
 • Få ett prisförslag
  Få ett prisförslag

  Vad ingår i en hemförsäkring?

  En hemförsäkring skyddar dig mot många olika saker. Men ska man sammanfatta det så kan man säga att hemförsäkringen ska ersätta ekonomiska förluster som du drabbas av om din lägenhet, dig och dina prylar.

  Idag har nästan 94% av Sveriges befolkning en hemförsäkring och den skyddar dem i sin vardag.

  1. Den skyddar ditt hem

  Som namnet antyder så är en hemförsäkring först och främst en försäkring av ditt hem; olyckor kan ske så lätt och oavsett hur försiktig du är så kan ditt hem drabbas av allt från inbrott till brand. Sannolikheten är såklart oftast väldigt liten – men om det händer något kommer du vara väldigt glad att du hade en försäkring.

  Skydd som ingår för ditt hem:

  • Eldsvåda
  • Vattenläcka
  • Inbrott
  • Vitvaror
  • Skadegörelse

  2. Den skyddar dina ägodelar

  Det är inte bara själva bostaden som omfattas av hemföräkringen: den innehåller även ett så kallat egendomsskydd som gäller lösöre, alltså det du äger som inte utgörs av pengar, värdepapper och liknande – som till exempel möbler, husgeråd och transportmedel.

  Skydd för dina prylar:

  • Drulleskydd/Allrisk
  • Stöld
  • Skadegörelse

  3. Drulleförsäkringen räddar dig om du råkar ha sönder eller tappar bort något

  Det är lättare än vi önskar att tappa mobilen i marken, sätta sig på glasögonen eller spilla ut den sista skvätten kaffe över datorn. Med en drulleförsäkring får du ersättning för det som gått sönder eller försvunnit om det uppfyller försäkringsvillkoren.

  4. Skyddar dig och din familj legalt

  Det så kallade ansvarsskyddet i din hemförsäkring kan hjälpa dig om du till exempel krävs på skadestånd av någon. I så fall utreder ditt försäkringsbolag om du är vållande till skadan, och om händelsen omfattas av försäkringsvillkoren så kan försäkringsbolaget betala ersättning till personen.

  Din hemförsäkring ersätter dig om någon skulle kräva att du ska betala skadestånd.

  • Utreder om du är skadeståndsskyldig
  • Förhandlar med den som kräver skadestånd
  • För din talan vid en eventuell rättegång, där försäkringsbolaget också står för rättegångskostnaderna
  • Betalar det skadestånd du blir skyldig att utge

  5. Den skyddar dig på resor

  Försäkringen gäller om du drabbas av olycksfall, akut sjukdom eller om du hamnar i nödsituation under resa.

  Kostnader för läkarvård

  • Du får ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader som du har under resan för akut läkarvård, sjukhusvård, behandling, hjälpmedel och lokala resor för vård och behandling

  Merkostnader för hemresa eller fortsatt resa

  • Du får ersättning för nödvändiga merkostnader för din hemresa eller för att senare ansluta till den fortsatta resan

  Kostnader för hemtransport

  • Vid dödsfall lämnas ersättning för kostnad för transport av den avlidne till hemorten i Sverige samt för merkostnad för medförsäkrad medresenärs hemresa.

  Kostnader för närståendes resa till svårt sjuk

  • Om en läkare bedömer att din skada eller sjukdom är livshotande betalar försäkringsbolaget nödvändiga och skäliga kostnader för högst två närståendes resa från hemorten i Sverige och åter inklusive merkostnader för boende.

  Merkostnader för logi

  • Om läkare skriftligen föreskriver att du eller din medresenär måste ändra den planerade platsen för boende eller vara borta längre än planerat, betalar vi dina merkostnader för boende.

  Outnyttjad resekostnad

  • Om din påbörjade resa avbryts och inte kan till fullo utnyttjas på grund av att du drabbas av sjukdom eller olycksfall så får du ersättning för outnyttjad resekostnad.

  Vad ingår i ett försäkringsskydd?

  Här kan du klicka in på ikonerna och läsa mer om vårt hemförsäkringsskydd.
  En hemförsäkring skyddar mot allt från vattenläckor i din lägenhet till ansvarsskydd, rättsskydd och överfallsskydd.

  Vi har gjort allt vi kan för att göra det så enkelt som möjligt att förstå sitt försäkringsskydd utan vilseledande villkor och finstilda delar ingen förstår.

  Bostadsrätt

  Hedvig – Gör försäkring enkelt

  Se alla våra hemförsäkringar